aktualizováno 21. 6. 2013

Český Krumlov letos udělil čtyři Ceny města za rok 2012

Aktualizováno 21.6.2013

Město Český Krumlov udělilo v letošním roce čtyři ocenění za významné počiny či celkový přínos městu . Cenu města za rok 2012 získali Mgr.Václav Dolanský, Ing. Karel Podruh, Ing. Josef Tůma a Bohuslav Wimmer. Zastupitelstvo města Český Krumlov rozhodlo o udělení cen na svém květnovém jednání. Slavnostní předání Cen města se proběhlo ve čtvrtek 20. června od 18 hodin na nádvoří Hotelu Růže v Českém Krumlově. Program svým vystoupením obohatilo trio Karageorgijev.

Informace o nominovaných
Mgr. Václav Dolanský je osobnost nesmazatelně spojená s Gymnáziem v Českém Krumlově. Jako člověk vysokých morálních i lidských kvalit a vzor renesančního vzdělance inspiroval četné generace studentů (a pedagogů). Významně se též zasloužil o rozvoj občanské společnosti ve městě, především na poli ochrany přírody a environmentální výchovy a osvěty.
Ing. Karel Podruh byl nominován za jeho celoživotní pevné občanské postoje, za trvalý aktivní zájem o dění v Českém Krumlově a mnohaletou práci s mládeží v oblasti sportu.
Ing. Josef Tůma je výraznou postavou krumlovského sportu. Závodně hrál košíkovou, volejbal, tenis, lední hokej a fotbal. Působil také jako trenér v hokejovém oddílu a v košíkové. Zastával rovněž funkci předsedy hokejové klubu. Je mezi lidmi znám zejména pro svou skromnou pova-hu, čestné jednání v duchu fair play a je za ním na poli sportu vidět hodně vykonané práce.
Bohuslav Wimmer
Návrh na ocenění Bohuslava Wimmera při příležitosti jeho osmdesátých narozenin. Celý život, jak dokládá životopis, pracoval v tělovýchově s mládeží a zasloužil se o rozvoj a práci Klubu českých turistů v Č. Krumlově. Jeho zásluhou má nyní KČT v Č. Krumově okolo 400 členů a je největší sportovní organizací v Českém Krumlově. I když se v současné době již nemůže podílet na aktivní činnosti, velmi pomáhá s administrativou např. sepisováním propozic cestovních prů-kazů při mezinárodním pochodu "Krajem pětilisté růže" a jiných materiálů, vede evidenci člen-ské základny. KČT Start si jej velmi váží za dlouhé roky práce s turisty, kterou vykonával vždy s dobrou náladou a dobrými nápady.

Oceněné duo dam v loňském roce, letos střídá parta správných mužů. Mužů, jež dlouhá léta přispívají k rozvoji města a svým životním postojem dávají dobrý příklad nejen mládeži, ale i ostatním spoluobčanům. Jsem rád, že takové osobnosti v našem městě máme a že se nám každoročně sejde mnoho nominací na tuto cenu," sdělil starosta města Dalibor Carda.

V 19 dosavadních ročnících bylo uděleno celkem 60 cen. Cena města Český Krumlov je určena fyzickým osobám, seskupením fyzických osob či právnickým osobám za významné počiny v předchozím roce. Kandidáty na toto ocenění může nominovat kdokoli, nejen českokrumlovští občané. Uzávěrka nominací je vždy 31. března v roce následujícím, za který má být cena udělena.

Tradice udělování cen města jako uznání lidem, kteří významně přispěli k dobrému jménu Českého Krumlova, vznikla v roce 1994 (udělovala se za rok 1993). Do roku 2003 byly vyhlašovány ceny v pěti kategoriích - rekonstrukce památkových objektů, kultura, sport, sociální čin a podnikatelský záměr. Od roku 2004 není ocenění kategorizováno, ale může jej získat více subjektů.

 

Cena města za rok 2012Cena města za rok 2012

Cena města za rok 2012 Cena města za rok 2012

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: