aktualizováno 28. 6. 2023

Milostivé léto 2023 pomůže zbavit se dluhů zejména na daních a sociálním pojištění

Od 1. července do 30. listopadu probíhá oddlužovací akce Milostivé léto 2023, která umožňuje dlužníkům zbavit se dluhů na penále, úrocích a dalším příslušenství daně.

V letech 2021 a 2022 se mohly desítky tisíc lidí vypořádat se svými závazky vůči veřejnoprávním (a některým soukromoprávním) institucím za velice výhodných podmínek, a to jednou provždy. Tato možnost je obnovena nyní pro dluhy na sociálním pojištění, daních nebo třeba za komunální odpad.

Typické příklady dluhů, na které se Milostivé léto 2023 vztahuje, jsou například nedoplatky na dani z příjmu, dani z nemovitosti, dluh na pojistném na sociální zabezpečení, justiční pohledávky, místní poplatky – např. za odvoz odpadu, poplatek za psa apod.

Pokud dlužníci uhradí původní dlužné pojistné u České správy sociálního zabezpečení nebo dluh na dani, budou jim na základě žádosti úroky a penále odpuštěny. Toto mimořádné odpuštění se týká pouze dluhů vzniklých do 30.9.2022. V případě dluhů u ČSSZ mohou milostivé léto využít fyzické i právnické osoby, u daňových dluhů se týká pouze fyzických osob. Výjimkou jsou bagatelní nedoplatky na dani, u nichž stát odpustí fyzickým i právnickým osobám i nedoplatek jako takový. Pokud bude dluh - ať už u ČSSZ nebo na dani - vyšší než 5 000 Kč, bude možné požádat o rozložení do splátek.

Kam se obrátit o bezplatnou radu ohledně využití Milostivého léta?

 • Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
  Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov
  Tel. 380 766 400
 • THEIA – krizové centrum o.p.s.
  Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov
  Tel.: 770 160 904, 704 259 358 nebo se můžete objednat na tel. 380 766 410
 • Bezplatná poradna mezi paragrafy, ICOS Český Krumlov
  5. května 251, 381 01 Český Krumlov
  Mgr. Markéta Kneislová, vedoucí pracovník Bezplatní poradny mezi paragrafy
  Mobil: 774 110 124, e-mail: pravni.poradenstvi@krumlov.cz
  www.poradna.krumlov.cz

Kompletní návod na Milostivé léto 2023 naleznete zde →

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: