aktualizováno 6. 9. 2016

Dny evropského dědictví v klášterech i v pravěku

aktualizováno 6. 9. 2016

Dny evropského dědictví (European Heritage Days - EHD) jsou celoevropskou akcí věnovanou osvětě v tématech historie a péče o památky. Město Český Krumlov se k této akci každoročně připojuje, v loňském roce mělo dokonce tu čest hostit její celorepublikové zahájení. Letos si pro zájemce o historii připravily zvláště bohatý program Kláštery Český Krumlov, pravěká kupecká osada Krumbenowe opět obsadí Pivovarskou zahradu a na návštěvníky také čeká celá řada zdarma zpřístupněných expozic. Pro děti jsou přichystány speciální prohlídky města s názvem Renesance v Krumlově.

Na úvod programu Dnů evropského dědictví se uskuteční komentované prohlídky města. Už v úterý 6. září se můžete vydat společně s průvodkyní Marií Kalistovou Za historií Českého Krumlova.

Prohlídky s názvem Renesance v Krumlově připravil pro děti od 8 let Národní památkový ústav. Děti se dozví nejen o životě na dvoře posledních Rožmberků, ale také, co je freska, sgrafito, atika či prampouch a naučí se je v terénu poznávat. K tomu jim pomohou pracovní listy, které obdrží před začátkem prohlídky.

Kláštery Český Krumlov, které obdržely prestižní ocenění Památka roku 2015, zvou především na sobotní přednáškový cyklus Život v klášteře minoritů a klarisek. O životě v klášteře pohovoří ti nejpovolanější, řádové sestry z kláštera klarisek v Brně-Soběšicích a bratři minorité z pražského kláštera sv. Jakuba. Výklad doplní odborníci Národního památkového ústavu. Helena Soukupová provede klášterem klarisek a Martin Horyna promluví o hudbě v klášteře a v krátké hudební ukázce představí nejstarší funkční varhany v jižních Čechách. Taktéž v sobotu bude zdarma zpřístupněn prohlídkový okruh Život a umění v krumlovských klášterech, po oba víkendové dny bude možno navštívit Řemeslnou uličku zhotovit si vlastní rukodělný výrobek. V klášterech se odehraje i jedna výstavní premiéra. V pátek 9. září bude slavnostně zahájena výstava Příběhy krumlovských klášterů. Výstava zachycuje prostřednictvím fotografií Ladislava Pouzara a doprovodných textů Jiřího Blocha proces nejrozsáhlejší rekonstrukce v novodobých dějinách Českého Krumlova. Výstava bude po celou dobu trvání zdarma přístupná veřejnosti.

Již potřetí se budeme moci vydat na cestu do pravěku prostřednictvím programu Krumbenowe - kupecká osada. Pivovarská zahrada se opět změní v pravěké a středověké tržiště a umožní návštěvníkům nahlédnout do tajů zapomenutých řemesel a technologií napříč tisíciletími od doby kamenné po středověk. „Na programu nebudou chybět ani přednášky, dílny, oblíbená pravěká módní přehlídka, ukázky pravěké hudby i tance, stezka pravěkého kupce pro děti i dospělé nebo malé olympijské hry a další aktivity. Sobotní večer bude patřit slavnosti lidu mladší doby kamenné a osadu rozezní nestárnoucí rytmy bubnů kapely Udubudu," doplnila za organizátory akce Lucie Šmahelová z Reginálního muzea. Program organizuje Regionální muzeum v Českém Krumlově ve spolupráci s Ústavem archeologické památkové péče středních Čech a Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích a řadou lektorů a historických skupin z oboru experimentální archeologie. Akce probíhá za podpory města Český Krumlov. Po celou dobu trvání akce bude zároveň pro návštěvníky bezplatně otevřené Regionální muzeum s obnovenou expozicí archeologie.

Zdarma nebo se sníženým vstupným budou o víkendu 10. a 11. září zpřístupněny i další expozice. Těšit se můžete na Museum Fotoateliér Seidel, Synagogu Český Krumlov nebo výstavu České korunovační klenoty nadosah. Ta probíhá v historických sálech bývalé Prelatury pouze do 11. září a budete tak mít poslední příležitost ji navštívit.

Program Dnů evropského dědictví 2016 v Českém Krumlově

Přednášky a exkurze

6. 9. út, 18.00 hod.
Za historií Českého Krumlova
Společná procházka městem s výkladem Mgr. Marie Kalistové. Pořádá Městská knihovna v Českém Krumlově. Sraz je na nádvoří knihovny v Horní 155.

9. 9. pá, v 15.30 a v 17.00 hod.
Renesance v Krumlově aneb Spěchej pomalu za trubačem a medvědem
Prohlídky města pro rodiny s dětmi od 8 let. Program trvá cca 1,5 hodiny. Sraz u Infocentra Český Krumlov, náměstí Svornosti. Prohlídky jsou zdarma. Pracovní listy obdrží účastníci programu před začátkem prohlídky. Termíny prohlídek je nutné si předem rezervovat v Infocentru Český Krumlov nebo na www.ckrumlov.cz/ehd. Pořádá Národní památkový ústav ve spolupráci s Českokrumlovským rozvojovým fondem.

10. 9. so, Kláštery Český Krumlov
Přednáškový cyklus: Život v klášteře minoritů a klarisek
10.30 hod., Sestra M. Benedicta Lišková, sestra M. Grata Fujeríková
Život v klášteře klarisek v současnosti (klášter klarisek Brno-Soběšice)
11.30 hod., minorité z kláštera sv. Jakuba na Starém Městě pražském
Bratři minorité v dnešní době (klášter minoritů sv. Jakuba Praha)
13.30 hod., Helena Soukupová, Život v krumlovském klášteře klarisek ve středověku + komentovaná prohlídka bývalého kláštera klarisek
14.30 hod., Martin Horyna, Hudba v krumlovském klášteře - představení nejstarších funkčních varhan v jižních Čechách + krátká hudební ukázka
Možné rezervace v Návštěvnickém centru na Klášterním dvoře.
e-mail: informace@divadlock.cz, tel.: 725 554 705

Akce, výstavy a expozice

9. 9., 17.00 hod., Kláštery Český Krumlov, Nádvoří klarisek
Příběhy krumlovských klášterů - vernisáž výstavy
Výstava, která prostřednictvím fotografií Ladislava Pouzara a doprovodných textů Jiřího Blocha zachycuje proces nejrozsáhlejší rekonstrukce v novodobých dějinách Českého Krumlova. Výstava bude po celou dobu trvání zdarma přístupná veřejnosti.

10. 9. so, 10.00 - 18.00 hod., Kláštery Český Krumlov
Život a umění v krumlovských klášterech
Prohlídkový okruh zdarma zpřístupněn v rámci EHD. Volné vstupenky si vyzvedněte v den akce na pokladně v Návštěvnickém centru. Volné vstupenky platí pouze dne 10. září 2016. Od 16.00 - 17.00 hod. se v klášterním kostele Božího Těla a Panny Marie koná mše svatá.

10. 9. so - 11. 9. ne. 11.00 - 17.00 hod., Klášterní dvůr
Řemeslná ulička
Ukázka řemesel s možností výroby vlastního výrobku. Pro výrobu vlastního výrobku je nutné zakoupit klášterní žetony v Návštěvnickém centru. Směnný kurz: 1 klášterní žeton = 10 Kč.

10. 9. so, 11. 9. ne, Pivovarská zahrada
Kupecká osada Krumbenowe aneb veletrh pravěké a středověké kultury
Kulturní naučně-zábavný program pro nejširší veřejnost připomene klíčovou historickou roli regionu jako významné křižovatky obchodních cest v pravěku a středověku. Akce se koná za podpory města Český Krumlov. Více informací na www.muzeumck.cz nebo na Facebooku.

10. 9. so - 11. 9. ne, 9.30 - 17.00 hod.,
Historické sály bývalé Prelatury, Horní ulice 155
České korunovační klenoty na dosah
Výstava představující mistrovské repliky nejhodnotnějšího českého pokladu probíhá u příležitosti 700. výročí narození Karla IV. V rámci Dnů evropského dědictví je poskytována sleva ze vstupného. Vstupné po slevě: dospělí, senioři, studenti VŠ, ZTP/P = 50 Kč/os.; studenti SŠ, děti ZŠ a MŠ = 25 Kč/os.

10. 9. so, 9.00 - 12.00, 12.30 - 17.00 hod.,
Regionální muzeum v Českém Krumlově, Horní 152
V rámci Dnů evropského dědictví dne 10. září vstup do expozic zdarma.

10. 9. so - 11. 9. ne., 9.00 - 18.00 hod.,
Museum Fotoateliér Seidel, Linecká 272
50% sleva ze vstupného

10. 9. so - 11. 9. ne., 9.00 - 18.00 hod.,
Synagoga Český Krumlov, Za Soudem 282
vstup zdarma


Vstupné zdarma, výjimky uvedeny.
Rezervace a další informace na www.ckrumlov.cz/ehd

 

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov