aktualizováno 19. 10. 2023

Střípky z jednání rady města

 

Město nabídne náborový příspěvek a byt pro školního psychologa

S nedostatkem školních psychologů / speciálních pedagogů se dlouhodobě potýká většina základních škol v České republice. Ne jinak je tomu i v Českém Krumlově. Dětí, které potřebují péči psychologa však neustále přibývá, nárůst je patrný zejména v posledních dvou letech.

Rada města proto schválila poskytnutí náborového příspěvku ve výši 150 tis. Kč, dále bude zájemci nabídnut služební byt. Vedení města věří, že tyto nástroje personálně – motivační politiky povedou k brzkému obsazení místa školního psychologa. Ten bude zaměstnancem ZŠ Linecká, ale k dispozici bude žákům všech čtyř základních škol zřizovaných městem Český Krumlov.

Pracovní pozice bude inzerována na webu školy→

 

Hospodaření města Český Krumlov

I s koncem září je rozpočtové hospodaření města bez jakýchkoli negativních překvapení a v souladu s očekáváním vývoje (stejně jako v minulých letech), tedy že příjmy budou lepší, než bylo rozpočtováno (v souladu s principem opatrnosti), a výdaje naopak nebudou čerpány v takové míře, a to zejména ty kapitálové.

Výše uvedené dokládají i souhrnná čísla, když celkový rozpočet byl schválen jako schodkový se záporným saldem -77,3 mil. Kč (upravený až na -150 mil. Kč), a skutečnost ke konci září je kladné saldo 34,5 mil. Kč, což tvoří celkový rozdíl více než 110 mil. Kč.

Na příjmové stránce pokračuje pozitivní vývoj u sdílených daní i místních poplatků, stejně tak u příjmů z úroků.

Na výdajové straně byl rozpočet dobře připraven na predikovaný obecný růst cen včetně důležitých položek (energie, příspěvky zřízeným a založeným organizacím). Ani u investičních akcí nedošlo k nějakému hromadnému výraznému zdražení.

Průběžně jsou prováděna rozpočtová opatření ke krytí poskytnutých dotací, nových výdajů apod. Požadavky na financování přípravy dalších investičních akcí jsou řešeny individuálně v návaznosti na provádění prací a rozpočtové zdroje.

 

Svatomartinské občerstvení na náměstí Svornosti

Na svátek sv. Martina 11. listopadu se na náměstí Svornosti tradičně uskuteční slavnostní otevření svatomartinských vín, a to symbolicky v čase 11 hodin, 11 minut. Akce je součástí 11. ročníku Festivalu vína Český Krumlov, který pořádají Českokrumlovský rozvojový fond a Sdružení cestovního ruchu Český Krumlov. Chybět nebude ani tradiční svatomartinské pohoštění (husí pečínka a další speciality), a to po oba víkendové dny - 11. a 12. listopadu.

Kompletní program festivalu a další informace jsou k dispozici na webu→

 

Oprava povrchu komunikace ve Slupenci

Nový povrch získá účelová komunikace ve Slupenci. Společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. provede nejpozději do konce listopadu opravu nestmeleného povrchu účelové komunikace č. 304 v obci Slupenec. Celkové náklady na opravu dosáhnou výše 530 tis. Kč.

Slupenec, zdroj: oKS

Kostel sv. Víta se na Světový den dětí zahalí do tyrkysové

20. listopadu 1989 přijalo Valné shromáždění OSN Úmluvu o právech dítěte, jedná se o mezinárodní smlouvu, která stanovuje občanská, ekonomická, politická, sociální a kulturní práva všech dětí na světě. Dětem dává právo na vzdělání, ale také na odpočinek a volný čas, používání vlastního jazyka a právo na řádný a plný život pro děti s duševním nebo tělesným postižením.

20. listopad tak vešel ve známost jako Světový den dětí. UNICEF v tento den pořádá globální kampaň s názvem Light Up Blue, kdy do tyrkysové barvy (která je symbolická pro UNICEF) halí ikonické objekty po celém světe, od budovy Opery v Sydney, přes skalní město Petra v Jordánsku, řeckou Akropoli, až po Empire State Building v New Yorku nebo Niagarské vodopády v Kanadě. Stejně jako loni se Český Krumlov zapojí a tuto iniciativu podpoří nasvícením kostela sv. Víta.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: