aktualizováno 19. 3. 2010

Pozvánka na jednání zastupitelstva města

aktualizováno 19.03.2010

TERMÍN: 25.března 2010

HODINA: 16:00

MÍSTO : v zasedací místnosti MěÚ, Kaplická 439, Český Krumlov

Program jednání

 1. Zahájení - úvodní volby, program 

 2. Rozpočtové opatření č. 19

 3. Program podpory sociálních služeb - komunitní plán na rok 2010 - rozhodnutí o poskytnutí dotace

 4. Návrh zadání změny č.7 ÚPO (města) Český Krumlov  v území při Budějovické silnici mezi sídlištěm Mír a supermarketem LIDL

 5. Změna ÚPO města Český Krumlov - částečná revokace usnesení ZM o pořízení změny č.1 ÚPO Český Krumlov

 6. Návrh zadání Změny č. 1 územního plánu města Český Krumlov

 7. Návrh na změnu ÚPO v lokalitě Vyšný - Podhájí na centrum outdoorových aktivit, podaný RNDr. Janem Flašarem, Vyšný 59, Český Krumlov

 8. Návrh na změnu ÚPO  v lokalitě Nové Spolí, podaný Pavlem Vomáčkou, sídliště Plešivec 383, Český Krumlov

 9. Návrh na změnu ÚPO  na pozemku p.č. 1014/30  v  k.ú. Český Krumlov, podaný Jaroslavou Lieslerovou , Velešín 458

10. Návrh na změnu ÚPO  na části pozemku p.č. 1661/1, k.ú. Nové Spolí  podaný Ing.  Zbyňkem Petrášem, Nové Spolí 100, Český Krumlov

11. Návrh na změnu ÚPO města Český Krumlov, v lokalitě nad Starým Plešivcem, na pozemku p.č. 1019/5 v obci a k.ú. Český Krumlov,  podaný vlastníkem pozemku Mgr. Františkem Jílkem

 12. Návrh na změnu ÚPO   na pozemku p.č. 597/1, v  k.ú. Český Krumlov, podaný Ing. Janou Černou, Urbinská  183, Český Krumlov

13. Žádost společnosti RENT Group s.r.o. o směnu pozemků v k. ú. Přísečná - Domoradice

14. Ukončení 2 smluv o smlouvě budoucí kupní - dostavba řadových patrových garáží Plešivec  

15. Prodej pozemku části p.p.č. 1316/6 v k. ú. Český Krumlov

16. Prodej pozemků v k. ú. Přísečná - Domoradice

17. Prodej  části p. p. č. 1317/2 v  k .ú. Český Krumlov

18. Prodej  části p. p. č. 434/1 v k. ú. Český Krumlov

19. Návrh podnikatelského plánu na rok 2010 ČKRF spol. s r.o.

20. Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM

21. Různé 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: