aktualizováno 26. 3. 2010

Počet dní pro bezplatnou výměnu řidičského průkazů klesá - od nového roku nebudou některé řidičské průkazy platné

aktualizováno 25.03.2010

výměna ŘPPodle zákona o silničním provozu mají majitelé některých řidičských průkazů povinnost vyměnit si řidičské průkazy do konce letošního roku. Povinná výměna se týká řidičských průkazů vydaných od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000. Od roku 2011 nebudou tyto doklady platné a jejich držitel nebude oprávněn k řízení motorových vozidel. Pokud by taková osoba i nadále řídila bez platného průkazu, dopustila by se přestupku, za nějž by bylo možné uložit pokutu od 1500 Kč do 2500 Kč.  

V desátém týdnu (tedy k 8. březnu 2010) zbývalo na Městském úřadě Český Krumlov vyměnit 3 239 řidičských průkazů. Aby bylo možné výměnu všech průkazů stihnout do konce roku 2010, musel by úřad vyměnit průměrně 324 průkazů měsíčně, respektive 16 průkazů každý pracovní den. Čísla této statistiky se budou s postupujícím časem rapidně zvyšovat, protože řada řidičů nechává výměnu dokladu na poslední chvíli. Pokud si řidiči nevymění svůj průkaz včas, ke konci roku mohou na úřadě očekávat nepříjemné fronty.

Výměnu řidičských průkazů provádí městské úřady nebo magistráty, příslušné podle místa trvalého pobytu na území České republiky. Pro Českokrumlovsko je spádovou oblastí Městský úřad Český Krumlov sídlící v Kaplické ulici 439, konkrétně pracoviště Odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravně-správních agend - řidičské průkazy. Podrobné informace k povinné výměně řidičských průkazů jsou k dispozici také na www.vymentesiridicak.cz.

V další vlně budou vyměňovány doklady vydané od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004. Zde je lhůta pro vyřízení povinné výměny do konce roku 2013.

 Porovnání situace v České republice (v 10. týdnu)

Místo

Počet nevyměněných řidičských průkazů

Měsíčně / denně musí vyměnit

Český Krumlov

3 239

324 / 16

České Budějovice

12 781

1 278 / 61

Česká republika

846 389

84 638 / 4 069

 

Žádost o nový doklad

Pro zpracování žádosti o vydání nového řidičského průkazu je třeba předložit vyplněný formulář (k dispozici na úřadě), platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas), průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm a stávají řidičský průkaz. Nový řidičský průkaz bude zdarma vydán do dvaceti dnů od podání žádosti. V případě zrychleného řízení může být průkaz vydán za úplatu 500 Kč, a to ve lhůtě pěti pracovních dnů.

Vzhledem k značnému objemu řidičských průkazů, určených k výměně, je smyslem této informace dosažení stavu rovnoměrného tempa výměny řidičských průkazů a odstranění stresujících situací vyvolaných velkým náporem zájemců o výměnu řidičských průkazů před koncem lhůt výměn jednotlivých typů řidičských průkazů. Tohoto stavu není možné dosáhnout bez aktivní spoluúčasti držitelů řidičských průkazů.

Z tohoto důvodu se všechny příslušné úřady obrací na držitele platných řidičských průkazů, které byly vydány před 1. květnem 2004, aby požádali o výměnu řidičského průkazu včas a ušetřili si tak zbytečné potíže a průtahy ve frontách na konci termínovaného období při výměně řidičského průkazu. Ministerstvo dopravy doporučuje neodkládat výměny řidičských průkazů a dostavit se na příslušné úřady v dostatečném předstihu.

Úřední hodiny na registru řidičských průkazů

Městský úřad Český Krumlov, Kaplická ul. 439 - registr vozidel, řidičské průkazy

Pondělí     07.30-11.00     12.00-17.00
Úterý        07.30-11.00
Středa      07.30-11.00     12.00-17.00
Čtvrtek   
Pátek        07.30-12.00

UPOZORNĚNÍ: Poslední podání na registru vozidel a řidičských průkazů je přijímáno ke zpracování 30 minut před ukončením pracovní doby

Na koho se obrátit?


Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: