aktualizováno 7. 6. 2013

Uzavírka místní komunikace Nové Spolí

aktualizováno 7.6.2013

Z důvodu výměny propustku v rámci odstranění povodňových škod bude uzavřena místní komunikace spojující Nové Spolí a Slupenec. Uzavírka potrvá od 17. do 26. června 2013. Objízdná trasa je vedena po místní komunikaci z Nového Spolí do Českého Krumlova a po silnici II/160 a III/1571 v intravilánu města Český Krumlov.

Dotčená komunikace: místní komunikace spojující Nové Spolí a Slupenec
Provedení zvl. už.: výměna propustku za trouby o větším průměru

Doba trvání: od 17. do 26. června 2013
Odpovědná osoba: Rudolf Hemmer, SMČK, tel.: 724 734 993

Mapa objízdné trasy

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov