aktualizováno 15. 8. 2019

Hornobránský rybník má po celé léto výbornou kvalitu vody

aktualizováno 6. 9. 2019

Po celé léto kontroluje akreditovaná laboratoř AGRO-LA, spol. s r.o. kvalitu vody na Hornobránském rybníku. Vzorky povrchové vody odebírá jednou za dva až týdny a podrobuje mikrobiologickému rozboru. Voda je analyzována dle vyhlášky 238/2011 Sb. přílohy č.1.

Výsledky rozboru vždy splnily nejpřísnější kritéria a kvalita vody ke koupání je tak hodnocena jako výborná.

Značka pro kvalifikaci kvality vody

Výsledky rozborů

Protokol o zkoušce 14. 8. 2019Příloha k protokolu

Protokol o zkoušce 5. 8. 2019 + Příloha k protokolu

Protokol o zkoušce 15. 7. 2019 + Příloha k protokolu

 

 

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov