aktualizováno 17. 6. 2016

Stavební úpravy jižních teras u domu č. 343 v Českém Krumlově - V. etapa

aktualizováno 16.6.2016  

O projektu

Název: Stavební úpravy jižních teras u domu č. 343 v Českém Krumlově - V. etapa
Investor projektu: město Český Krumlov
Zhotovitel stavby: Václav Študlar, se sídlem Českobratsŕská 84, Český Krumlov, 381 01
Předpokládané celkové výdaje: 688.807 Kč (dotace ve výši 344.000 Kč byla poskytnuta z Programu Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury České republiky)

Popis projektu a jeho realizace

Jedná se o soubor teras, které se nachází v území ohraničeném náplavkou řeky Vltavy (na jižní straně) a zahradami stávajících rodinných domků, městskou odpočinkovou zónou a mateřské školy (na severní straně). V bezprostřední blízkosti se nachází synagoga a součástí kulturní památky je i zahradní dům, ve kterém pobýval Egon Schiele. Terasy byly zarostlé náletovými dřevinami, dlouhodobě nevyužívané s ohledem na omezenou přístupnost a technický stav opěrných zdí nacházejících se na území nemovité kulturní památky, jejichž valná část byla za pomocí prostředků MKČR v letech 2012 - 2015 obnovena. V červnu roku 2015 došlo ke zpřístupnění území jižního meandru zahrnující mimo jiné atraktivity obnovené terasy.
Záměrem páté etapy je oprava a odvodnění zbývajících opěrných zdí nacházejících se na levé části třetí a čtvrté terasy od domku E. Schieleho, které jsou součástí nemovité kulturní památky. Terasy budou očištěny a zbaveny náletových dřevin. Opěrné zdi budou dle jejich stavu buď vyspraveny nebo rozebrány a opětovně složeny. Vyzděny budou z lomového kamene.

Fotogalerie

Kontakty

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Karel Jirovec
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: technik investic
E-mail: karel.jirovec@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 710

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Související odkazy

 

Ministerstvo kultury - logo

 

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: