aktualizováno 16. 2. 2012

Nominace na Cenu města jsou přijímány do konce března

aktualizováno 16.02.2012

Cena městaNominace na udělení Ceny města Český Krumlov za rok 2011 přijímá město do 31. března 2012. Ce-na města Český Krumlov se může udělit každoročně za výraznou aktivitu, mimořádný počin nebo dílo, přinášející prospěch občanům i samotnému městu Český Krumlov, a to například v oblasti ekonomické, ekologické, kulturní, publicistické, společenské, sportovní, technické, umělecké, vědecké, veřejně prospěšné nebo vzdělávací. Cena města se uděluje jak za celoživotní přínos, tak za výraznou činnost v těchto oblastech v roce předcházejícím udělení ceny. Cena města může být udělena jednotlivci (i in memoriam) a také kolektivu, fyzické i právnické osobě.

Jak nominovat?

Nominaci na udělení Ceny města mohou podávat jednotlivci, kolektivy, jakákoliv fyzická či právnická osoba. Počet nominací jednoho kandidáta není pro udělení Ceny města rozhodující. Nominace se po-dává písemně, případně elektronickou poštou, přičemž členové Zastupitelstva města Český Krumlov mohou podávat nominace až do okamžiku hlasování na zasedání zastupitelstva. Každý kandidát na udělení Ceny města musí být navržen samostatnou nominací.
Nominaci na udělení Ceny města Český Krumlov je nutné podat písemně na podatelnu Městského úřadu Český Krumlov, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov nebo adresovat na oddělení kancelář starosty, náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov. Nominaci je možné zaslat prostřednictvím hlasovacího formuláře na webových stránkách www.ckrumlov.cz/cenamesta popřípadě zaslat e-mailem na adresu kancelar.starosty@mu.ckrumlov.cz.

V nominaci na udělení ceny musí být uvedeno jméno a adresa kandidáta, zdůvodnění návrhu a jméno a adresa navrhovatele. Z důvodu neuvedení některých údajů může být nominace považována za neplatnou.

Z nominací jsou vyloučeni členové zastupitelstva města, dále pak zaměstnanci města a městem řízených nebo ovládaných subjektů za činnost, kterou vykonávají v rámci svých pracovních povinností.

Historie Ceny města Český Krumlov

Tradice udělování cen města jako uznání lidem, kteří významně přispěli k dobrému jménu Českého Krumlova, vznikla v roce 1994 (udělovala se za rok 1993). Do roku 2003 (včetně) byly vyhlašovány ceny v pěti kategoriích - rekonstrukce památkových objektů, kultura, sport, sociální čin a podnikatelský záměr - poté jedna, ale může jí získat více subjektů.

Za rok 2010 byly uděleny dvě Ceny města Český Krumlov, a to panu Lukáši Novosadovi za sportovní úspěchy, reprezentaci města a celkový přínos pro rozvoj sportu a společnosti v Českém Krumlově a paní Věře Pazderkové za dlouholetou nezištnou činnost pro široký okruh občanů města zejména v rámci aktivit Klubu českých turistů a v oblasti knihovnictví.

Celkem bylo v 18 ročnících uděleno 58 cen.

Kompletní informace včetně nominačního formuláře jsou zveřejněny na webových stránkách města: www.ckrumlov.cz/cenamesta.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: