aktualizováno 7. 7. 2022

Jak jsme se v roce 2021 podíleli na ochraně životního prostředí? Aneb když elektro doslouží

Život bez elektrospotřebičů si v dnešní době lze jen těžko představit. Obklopují nás a jsou nepostradatelnou součástí našeho každodenního života. Elektrozařízení však obsahují množství materiálů, které pocházejí z neobnovitelných zdrojů. Jejich těžbou je významně zatěžováno životní prostředí, proto je velmi důležité elektrospotřebiče odkládat do speciálních kontejnerů.

V loňském roce se díky obyvatelům Krumlova podařilo sesbírat 54,68 t starého elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci. Na každého obyvatele tak připadá 4,45 kg vysloužilých spotřebičů. Díky tomu došlo k úspoře elektřiny, vody, omezení produkce skleníkových plynů a nižší spotřebě ropy a železné rudy. Recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.

Konkrétní přínos obyvatel si pro lepší představu uvedeme v číslech.

V roce 2021 došlo k úspoře produkce CO2 o 407,4 t. Stejné množství CO2 pohltí 157 ks vzrostlých smrků. Snížila se i produkce SO₂ (okyselování prostředí) o 1,79 t.

Nebylo nutné vytěžit 33 695 l ropy. Představte si, že toto množství pokryje spotřebu pohonných hmot osobního automobilu na 1 261 cest z Prahy do Brna po dálnici D1. Stejně tak se ušetřilo 20,73 t primárních surovin.

Došlo také k úspoře 354 198 kWh energie. Zhruba stejné množství spotřebujete na 341 282 mycích cyklů myčky nádobí.
Úspora 1 288,30 m³ vody se rovná stejnému množství, které je spotřebováno při 17 293 sprchováních.

Podařilo se recyklovat 14 715,10 kg železa. Toto množství recyklovaného železa by bylo možné použít pro výrobu 604 ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy.

Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 518,50 kg mědi, což by stačilo pro ražbu 92 178 jednoeurových mincí, nebo 629,29 kg hliníku, který by stačil na výrobu 41 953 plechovek o objemu 0,33 l.

Každý kus vytříděného elektra se počítá, což dokazuje příklad 100 vytříděných notebooků, které uspoří 10 MWh elektřiny. To odpovídá tříleté spotřebě elektřiny rodiny žijící ve standardním bytě. Za 100 kg vytříděných elektrospotřebičů se ušetří takové množství ropy, které by stačilo na výrobu benzínu pro cestu z Prahy do Paříže.

Děkujeme všem, kteří pečlivě třídí odpad a přispívají tak k ochraně životního prostředí. Má to smysl.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: