aktualizováno 29. 8. 2012

Kontejnery z Hradební ulice budou přesunuty pod most u DDM. Sběrné místo v Hradební ulici bude zrušeno.

aktualizováno 29.08.2012

Rada města Český Krumlov rozhodla na svém jednání dne 6. srpna 2012 o zrušení sběrného místa odpadu v Hradební ulici a přemístění kontejnerů na komunální a tříděný odpad do lokality pod mostem u Domu dětí a mládeže.

K rozhodnutí odstranit kontejnery z Hradební ulice vedly město dlouhodobé problémy spojené s umístěním velkého počtu kontejnerů v této lokalitě - na jednom místě bylo soustředěno 33 ks odpadových nádob. Je zřejmé, že taková koncentrace odpadů s sebou přináší i výrazné negativní projevy - nepořádek způsobený neodpovědnými původci odpadů, odkládání odpadů mimo nádoby na veřejné prostranství, zápach, hluk při návozu i vývozu. Jedná se tedy o naprosto nežádoucí využití veřejného prostranství v historickém centru města, památky zapsané na Seznam světového a kulturního dědictví UNESCO. Výjimečnost centra města s sebou nese i logická omezení (např. úzké středověké komunikace znemožňují přístup svozové techniky). Dalším ze zásadních podkladů pro rozhodnutí byl i písemný apel obyvatel předmětné lokality a těch, kteří v dané části města pravidelně pobývají. V případě potřeby město, samozřejmě, zajistí odvoz odpadu starým či imobilním občanům, kteří v této lokalitě žijí.

Novým dočasným stanovištěm pro kontejnery bylo zvoleno prostranství pod mostem u Domu dětí a mládeže.  Zde vznikne zabezpečené kryté sběrné místo.

Po přesunutí sběrných kontejnerů do nové lokality bude původní sběrné místo v Hradební ulici monitorováno jak kamerovým systémem, tak pravidelnými kontrolami s cílem zachovat zde bezpečnost a pořádek. Případné netolerování rozhodnutí o zrušení sběrného místa v Hradební ulici a pokračující hromadění odpadu v této lokalitě bude hodnoceno jako porušení obecně závazné vyhlášky a zákonných nařízení a bude trestáno dle obecně platných právních předpisů.

Ostatní sběrná místa v centru města zůstávají beze změny - ulice Parkán, Horní, Kostelní, Rybářská a Linecká.

Děkujeme všem, kterých se tato změna týká, za jejich vstřícnost a pochopení. Věříme, že toto rozhodnutí bude pro rozvoj kvality života a podnikání v historickém centru města Český Krumlov jednoznačným přínosem.

Více informací k odpadovému hospodářství se dozvíte na stránkách města www.ckrumlov.cz/odpady nebo přímo na Odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Český Krumlov.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: