aktualizováno 17. 3. 2011

Oznámení o výběrovém řízení

aktualizováno 24.01.2011

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ JIŽ BYLO UZAVŘENO

Město Český Krumlov vyhlašuje v souladu s usnesením Rady města Český Krumlov č. 34/2/2011 ze dne 17. 1. 2011 výběrové řízení na obsazení uvolněných bytů. Jedná se o 11 uvolněných bytů v majetku města pro sociálně potřebné občany. Většinou jde o byty velikosti 0+1 nebo 1+1 v lokalitách Za Tavírnou 108, Lipová 161 nebo Vyšehrad 182. V bytech je regulované nájemné dle platných předpisů. Vzhledem k omezeným možnostem města Český Krumlov v počtu využitelných bytů pro sociální bydlení, se bude při posuzování naléhavosti případu přihlížet k sociálním poměrům zájemce. Přihlášky na předepsaném formuláři budou přijímány přes podatelnu městského úřadu do 24. února 2011 do 13 hodin. Město Český Krumlov postupuje v souladu s koncepcí bytové politiky města Český Krumlov. Byty se uvolnily po vystěhování neplatičů nebo po přestěhování se původních nájemců.  

Uvolněné byty 

 • byt č.   3 o vel. 0+1 Za Tavírnou 108, Český Krumlov - nájemné ve výši 53,49 Kč/m2 (35,78 Kč/m2)
 • byt č.   4 o vel. 0+1 Za Tavírnou 108, Český Krumlov - nájemné ve výši 53,49 Kč/m2 (35,78 Kč/m2)
 • byt č. 17 o vel. 0+1 Za Tavírnou 108, Český Krumlov - nájemné ve výši 53,49 Kč/m2 (35,76 Kč/m2)
 • byt č. 19 o vel. 0+1 Za Tavírnou 108, Český Krumlov - nájemné ve výši 53,49 Kč/m2 (35,78 Kč/m2)
 • byt č. 27 o vel. 0+1 Za Tavírnou 108, Český Krumlov - nájemné ve výši 53,49 Kč/m2 (35,79 Kč/m2)
 • byt č. 29 o vel. 1+1 Za Tavírnou 108, Český Krumlov - nájemné ve výši 53,49 Kč/m2 (35,79 Kč/m2)
 • byt č. 31 o vel. 1+1 Lipová 161, Český Krumlov - nájemné ve výši 53,49 Kč/m2 (34,87 Kč/m2)
 • byt č. 36 o vel. 1+1 Lipová 161, Český Krumlov - nájemné ve výši 53,49 Kč/m2 (34,86 Kč/m2)
 • byt č.   6 o vel. 1+1 Vyšehrad 182, Český Krumlov - nájemné ve výši 53,49 Kč/m2 (35,79 Kč/m2)
 • byt č.   8 o vel. 1+1 Vyšehrad 182, Český Krumlov - nájemné ve výši 53,49 Kč/m2 (35,78 Kč/m2)
 • byt č. 21 o vel. 1+1 Vyšehrad 182, Český Krumlov - nájemné ve výši 53,49 Kč/m2 (35,79 Kč/m2)

Sazba ve výši 53,49 Kč/m2 představuje hodnotu nájemného schválenou Radou města Český Krumlov usnesením č. 461/24/2009-1) v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb. a sdělením Ministerstva pro místní rozvoj č. 180/2009. Sazba v závorce představuje hodnotu nájemného po dočasné slevě schválené Radou města Český Krumlov usnesením č. 461/24/2009-3b) jako sociální opatření k řešení důsledků jednostranného zvyšování nájemného.

Podmínky účasti ve výběrovém řízení

Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je doručení  vyplněné "Přihlášky do výběrového řízení" na předepsaném formuláři a ve stanoveném termínu.

Vzhledem k omezeným možnostem města Český Krumlov v počtu využitelných bytů pro sociální bydlení, se bude při posuzování naléhavosti případu přihlížet k následujícím faktorům:

 • úrovni stávajícího bydlení
 • zdravotnímu stavu
 • počtu nezaopatřených dětí
 • počtu členů společné domácnosti.
 • sociální potřebnosti

Uvedení klamavých a nepravdivých údajů bude mít za následek vyřazení žadatele z výběrového řízení.

O uzavření nájemních vztahů s budoucími nájemci rozhodne Rada města Český Krumlov.

Pokud bude Radou města Český Krumlov žádost zamítnuta je třeba považovat toto rozhodnutí za konečné.

Rada města Český Krumlov si vyhrazuje právo nevybrat žádného zájemce, případně výběrové řízení bez udání důvodů zrušit.

Přihláška k výběrovému řízení

Přihlášky do výběrového řízení jsou k dispozici také na Odboru správy majetku a investic Městkého úřadu Český Krumlov (kontakt níže).

Vyplněnou přihlášku odevzdá žadatel na podatelně Městského úřadu Český Krumlov, Kaplická ulice 439 v uzavřené obálce, zřetelně označené textem: „VŘ - uvolněné byty - nerozlepovat", jménem, příjmením a adresou žadatele. 

Termín pro podání přihlášek je čtvrtek 24. února 2011 - 13:00 hodin.

Úřední deska

Na koho se obrátit?


Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.


Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.

Související odkazy

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: