aktualizováno 21. 10. 2011

Na Ministerstvu kultury České republiky se konalo jednání ve věci:  Český Krumlov - otáčivé hlediště v zahradě zámeckého parku.

aktualizováno 10.10.2011

Dne 4. 10. 2011 se na Ministerstvu kultury konalo pracovní jednání k problematice otáčivého hlediště v Českém Krumlově. Jednání se za Ministerstvo kultury zúčastnil ministr Jiří Besser společně s Františkem Mikešem, prvním náměstkem ministra kultury, Annou Matouškovou, náměstkyní ministra kultury pro kulturní dědictví, Jiřím Vajčnerem, ředitelem odboru památkové péče a Michalem Benešem, zástupcem Ministerstva kultury pro UNESCO. Město Český Krumlov zastupovali starosta Dalibor Carda a místostarostka Jitka Zikmundová. Za město České Budějovice byl přítomen primátor Juraj Thoma, dále pak Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje, za Jihočeské divadlo ředitel Jiří Šesták. Národní památkový ústav ve věci zastupovala Naděžda Goryczková.

Všechny zúčastněné strany se usnesly, že bude ustavena pracovní komise na úrovni ministra kultury za účasti hejtmana Jihočeského kraje, primátora statutárního města České Budějovice a starosty města Český Krumlov, jejímž úkolem bude nalézt komplexní řešení revitalizace zámecké zahrady. Schůzka pracovní komise se bude konat dne 31. 10. 2011 na Ministerstvu kultury.

Zahrada by měla být i nadále zpřístupněna pro obyvatele města, regionu i návštěvníky z celého světa. Měla by zde být posílena relaxační a vzdělávací funkce stejně tak jako zachován divadelní život. Všechny strany se vyjádřily kladně k realizaci divadelních představení před otáčivým hledištěm na stávajícím místě. Na základě výstupů pracovní skupiny bude městem České Budějovice neprodleně vypsána architektonická soutěž na novou realizaci otáčivého hlediště. Časový harmonogram výše zmíněné architektonické soutěže a procesní postup bude projednán s Českou komorou architektů.

Generální ředitelka Národního památkového ústavu předloží na dalším jednání pracovní komise doklady o připravenosti ústavu k realizaci projektu revitalizace zámecké zahrady v Českém Krumlově a obnovy letohrádku Belárie. Zástupce Ministerstva kultury pro UNESCO Michal Beneš provede konzultace k možné cestě delegace Ministerstva kultury do Centra světového dědictví v Sekretariátu UNESCO, Jihočeské divadlo zpracuje technické požadavky pro fungování nového otáčivého hlediště včetně požadavků na zázemí pro divadelní provoz. Města České Budějovice a Český Krumlov připraví přehled usnesení rad a zastupitelstev, které se dotýkají dané problematiky.

„Město Český Krumlov již na základě zadaných úkolů připravuje materiály pro další jednání, Rada města Český Krumlov se tímto bude zabývat na svém jednání dne 10. 10. 2011," podotkl starosta města Český Krumlov Dalibor Carda.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: