Lovecký lístek

Vydání loveckého lístku podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti.

Wollen Sie einen Jagdschein erwerben?
How do you obtain a local hunting license?

Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství, vydává lovecké lístky občanům České republiky, kteří mají trvalý pobyt v jeho správním obvodu a cizincům, kteří se v jeho obvodu zdržují.

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Bláha Luboš
Odbor / oddělení: OZP
Funkce: referent státní správy lesů, myslivosti a rybářství
E-mail: lubos.blaha@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 559

Žadatel.

 • občanský průkaz
 • žádost (k dispozici na odboru životního prostředí a zemědělství)
 • doklad o složení zkoušky z myslivosti nebo zkoušky z myslivosti na vysoké škole, na které se vyučuje myslivost, nebo doložit, že je žákem, posluchačem nebo absolventem střední nebo vyšší odborné školy, na které je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem
 • doklad o pojištění (§ 48 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti)
 • uhrazení správního poplatku (na odboru životního prostředí a zemědělství)

 • lovecký lístek na 1 den: 30 Kč
 • lovecký lístek na 5 dní: 50 Kč
 • lovecký lístek na 30 dní: 70 Kč
 • lovecký lístek na 6 měsíců: 100 Kč
 • lovecký lístek na 12 měsíců: 150 Kč
 • lovecký lístek na dobu neurčitou (pouze pro občany ČR): 1000 Kč
 • lovecký lístek na 12 měsíců pro žáky a posluchače odborných škol, kde je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem a pro osoby, které zajišťují myslivost v rámci svého povolání nebo funkce: 75 Kč

30 dní

Formulář se vyplňuje při podání.

 • Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov