aktualizováno 27. 5. 2020

Český Krumlov zjednoduší a zrychlí schvalování předzahrádek. Chce tím napomoci oživit ulice města

aktualizováno 27. 5. 2020

V návaznosti na prominutí poplatků za restaurační předzahrádky připravuje město Český Krumlov ve spolupráci se Sdružením cestovního ruchu Český Krumlov a Českokrumlovským rozvojovým fondem oživení ulic města po koronavirové krizi. Napomoci tomu má především rozšíření venkovních posezení doplněných větším prostorem pro pouliční umění. Město proto urychlí proces schvalování restauračních předzahrádek.

Součástí připravovaného projektu s názvem Český Krumlov 2#20 na obnovu fungování širšího centra Českého Krumlova po koronavirové krizi je řada kulturně-společenských a sportovních akcí na tradičních i netradičních místech města. S tím úzce souvisí využití veřejných prostranství pro restaurační předzahrádky, jejichž schvalování nyní město uspíší.

„Iniciativa využití veřejných prostranství pro vytvoření živého a přátelského prostředí navazuje na prominutí poplatků za předzahrádky. Chceme proto v této mimořádné situaci maximálně zjednodušit a zkrátit proces schvalování nově vznikajících předzahrádek, aby se do ulic mohl vrátit čilý ruch co nejdříve," vysvětluje místostarosta Josef Hermann.

Posuzování žádostí o předzahrádky bude probíhat z několika hledisek. Pokud je předzahrádka umísťována na komunikaci, je třeba zajistit dostatečný společný průjezdný a průchozí prostor pro všechny účastníky provozu.

„Stoly, židle a další vybavení by měly svým provedením, použitými materiály a vzhledem odpovídat požadavkům památkové péče. Všeobecně doporučenými materiály jsou dřevo, kov, keramika, sklo, přírodní materiály jako kůže a kámen. Prodejní místo v městské památkové rezervaci a městské památkové zóně by nemělo být vybaveno plastovým nábytkem," vyjmenovává Petr Papoušek z Odboru památkové péče.

(Podrobně: Informace pro žadatele o zřízení místa pro prodej a poskytování služeb).

Předzahrádky smí být umisťovány pouze u objektů s nimiž jsou provozně spjaty, a to přímo před nimi. Pro hladký průběh projednání se dále doporučuje upustit v žádosti od nadstandardních konstrukčních prvků (podesty, paluby, zábradlí atd.) a jiného doplňkového vybavení (slunečníky, markýzy). Město také žadatelům o předzahrádku doporučuje předjednat si souhlas sousedících provozoven.

Žádosti provozovatelů pohostinských zařízení projedná rada města ve dvou vlnách 8. a 15. června 2020.

Žádosti předložené nejpozději 1. června bude moci rada města projednat 8. června a Odbor dopravy a silničního hospodářství následně schválit k datu 15. června. U žádostí podaných do 8. června se předpokládá projednání radou města 15. června a schválení k 1. červenci 2020.

Standardní průběh projednání vyžaduje především projednání žádostí jednotlivě a dále předchozí stanoviska několika dotčených orgánů. Celý proces přípravy podkladů pro jednání rady města a vedení následného správního řízení pro povolení zvláštního užívání komunikace podle zákona o pozemních komunikacích, včetně vyměření poplatku za zábor veřejného prostranství, se tak prodlužuje.

Žádosti o zřízení nových tržních míst shromažďuje Destinační management oblasti Český Krumlov (Zdeňka Chaloupková, tel.: 731 637 404, e-mail: tourism@ckrumlov.info). Žádosti následně zpracuje a radě města k projednání předloží Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Český Krumlov, s jehož pracovníky mohou žadatelé své záměry a postup vyřízení žádosti předem konzultovat (Jan Sládek, tel.: 380 766 500, e-mail: jan.sladek@ckrumlov.cz).

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: