aktualizováno 2. 1. 2018

Projekty zrealizované v roce 2017

aktualizováno 2. 1. 2018

Město v loňském roce zrealizovalo za finanční podpory Jihočeského kraje, ministerstev České republiky či operačních programů řadu projektů.

Projekty zrealizované v roce 2017

Podrobnější informace o jednotlivých projektech naleznete na webových stránkách města www.ckrumlov.cz/projekty.

V roce 2017 město Český Krumlov získalo dotace na projekty, které budou realizovány v příštích letech. Z Operačního programu Životní prostředí bude podpořen projekt Snížení energetické náročnosti MÚ a Rozšíření složek separace odpadů. Z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) budou podpořeny tři projekty, a to Rekonstrukce třídy Míru, Zateplení panelového domu Lipová 161 a Stavební úpravy MŠ Za Nádražím. Z ministerstva kultury budou taktéž podpořeny tři projekty: Oprava loubí a úžlabí střechy na budově radnice, Oprava loubí a fasády měšťanského domu č. p. 24 a Restaurování Božích Muk na Plešiveckém náměstí.

Zároveň byly v průběhu roku podány žádosti na projekty, u kterých ještě řídící orgány nerozhodly o jejich přidělení, a to Bezpečné prostředí pro elektronické služby, Rozvoj e-eGovernmentu, Podpora rozvoje konceptu eCulture a OpenDat, Územní studie, Bezbariérovost a modernizace odborných učeben fyziky a přírodopisu - ZŠ Za Nádražím a Cyklostezka ul. Chvalšinská - autobusová zastávka Špičák do IROP. Dále projekt Chytře řízené město do Operačního programu Zaměstnanost (OPZ), projekt Výměna oken ZŠ T. G. M. do Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Na Ministerstvo kultury České republiky byla odeslána žádost o dotaci na aktualizaci Management planu pro historické centrum města Český Krumlov a na Úřad vlády ČR žádost o dotaci na podporu terénní práce na rok 2018.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: