aktualizováno 7. 5. 2021

Český Krumlov to s řešením klimatické změny myslí vážně

Město Český Krumlov se připojilo k Paktu starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima, nejrozsáhlejší světové iniciativě v oblasti klimatu a energetiky měst a obcí čítající přes deset tisíc členů z 61 zemí, v nichž bydlí přes 332 milionů lidí. Tuto iniciativu spustila v roce 2008 Evropská komise s cílem spojit místní samosprávy, které se dobrovolně zavázaly plnit či dokonce překračovat klimatické a energetické cíle Evropské unie.

V důsledku růstu koncentrace skleníkových plynů v zemské atmosféře lidstvo čelí v posledních dekádách zvýšenému výskytu extrémních projevů počasí. Průměrné roční teploty vzduchu se zvyšují, mění se rozložení srážek v čase a významně roste počet dnů bezesrážkového období. Vědci přesvědčivě dokázali, že podnebí se opravdu mění a že člověk k této změně bezesporu přispívá.

Pakt starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima (Covenant of Mayors for Climate & Energy) je nejrozsáhlejší světovou iniciativou v oblasti klimatu a energetiky měst a obcí, která vznikla krátce po přijetí tzv. klimaticko-energetického balíčku v roce 2008, s cílem spojit místní samosprávy, které se dobrovolně zavázaly ke zvýšení energetické účinnosti a používání obnovitelných zdrojů energie zejména v oblasti budov, dopravy a veřejného osvětlení, a realizaci vhodných adaptačních opatření na území, jež spravují.

„Uvědomujeme si závažnost dané situace a chceme řešit klimatickou změnu se vší potřebnou naléhavostí. Rozhodli jsme se připojit k Paktu starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima a tím deklarovat, že přistupujeme ke klimatické změně aktivně,“ uvádí starosta Dalibor Carda.

Město se přistoupením k Paktu připojuje k plánu urychlit do roku 2050 dekarbonizaci svého území, přizpůsobit se nevyhnutelným dopadům změny klimatu a umožnit svým občanům přístup k bezpečné, udržitelné a cenově dostupné energii. Účast v Paktu je bezplatná, naproti tomu město získá možnost sdílet dobrou praxi s ostatními signatáři, propagace svých aktivit a metodickou podporu či dotační poradenství ze strany kanceláře Paktu.

Prvním krokem města pro naplňování závazků Paktu bude zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima (anglická zkratka SECAP – Sustainable Energy and Climate Action Plan). Hlavní součástí SECAP je stanovení cíle města pro snižování emisí CO2 do roku 2030 v souladu s evropskými a národními cíli a analýza a návrh konkrétních opatření, která město k tomuto cíli dovedou. Ačkoliv je SECAP zaměřený v první řadě na opatření vedoucí k úspoře emisí skleníkových plynů, obsahuje rovněž adaptační opatření na dopady změny klimatu od posilování odolnosti infrastruktury po účelnější nakládání s vodou.

„Samozřejmě samotný dokument ještě nic nezlepší, ale je to první důležitý krok. Město si udělá jasnou představu o svých cílech a strategii a o tom, jak jich konkrétně a systematicky dosáhnout. Bude moci dlouhodobě sledovat, vykazovat a porovnávat své výsledky a srozumitelně je komunikovat s veřejností. V neposlední řadě se nám otevřou nové dotační možnosti k financování našich záměrů,“ dodává starosta.

Další informace o projektu jsou k dispozici na www.ckrumlov.cz/projekty.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: