aktualizováno 9. 4. 2014

Velvyslanec Rakouské republiky navštívil Český Krumlov

Aktualizace 9.4.2014

Ve středu 9. dubna 2014 navštívil Český Krumlov rakouský velvyslanec J. E. Ferdinand Trauttmansdorff, a to spolu s konzulkou paní Annou Piou Gludovacz. Při společném setkání se starostou města Mgr. Daliborem Cardou prohovořili aktuální česko - rakouská témata. Mezi nejpalčivejší patří především rychlostní silnice mezi Linzem a Českými Budějovicemi, která by podpořila turistický ruch a velmi přispěla k vyšší návštěvnosti jižních Čech občany Rakouské republiky. Bez ohledu na ni však oba pánové připomněli, že v době konání přeshraniční Zemské výstavy se počet rakouských návštěvníků Českého Krumlova zvýšil a oba věří v další úspěšnou spolupráci na společných projektech.  Krátce se hovořilo také o otáčivém hledišti či protipovodňových opatřeních v průmyslové zóně Domoradice.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov