aktualizováno 15. 9. 2016

Ministr kultury si v Českém Krumlově prohlédne obnovené památky

aktualizováno 15. 9. 2016

Revitalizace památek, historického centra a dalších městských částí a jejich financování jsou hlavním cílem sobotní cesty ministra kultury Daniela Hermana do Českého Krumlova. Diskutovat s ministrem bude moci i široká veřejnost na besedě, která se uskuteční v 14.30 hodin v hotelu Bellevue.

V sobotu 17. září 2016 se po roce od poslední návštěvy chystá do Českého Krumlova ministr kultury Daniel Herman, svou pozornost zaměří hlavně na rekonstrukce památek, které se podařily realizovat v posledních pěti letech, kdy byly kontinuálně opravovány nejen jednotlivé objekty, ale i okolí tak, aby došlo k revitalizaci celých historických částí městské památkové rezervace a památky UNESCO.

„Budeme také diskutovat o financování obnovy památek ze státních i evropských fondů na záchranu kulturního dědictví, což je vždy investicí, která podporuje zkvalitnění života místních obyvatel a atraktivitu nabídky cestovního ruchu," uvedla radní města Jitka Zikmundová.

Ministra čeká prohlídka území třetího meandru řeky Vltavy, které prošlo v období let 2001-2015 komplexní revitalizací. 15 let trvající práce na revitalizaci této lokality s sebou přinesly řadu projektů s náklady v celkové výši téměř 89 miliónů korun. Z toho 51 miliónů korun bylo hrazeno z dotací ze státního rozpočtu, Evropské unie i ze soukromých zdrojů.

Jižní meandr leží stranou od obecně známých a turisticky hojně využívaných komunikačních tepen středověkého centra města. Na poměrně malé ploše pozvolna zastavované od 16. století však soustřeďuje kromě renesančních a barokních domů hned několik významných památek, které svou zásadní roli v životě města sehrály především v závěru 19. a v první polovině 20. století. Jedná se o Fotoateliér Seidel, židovskou Synagogu, ateliér Egona Schieleho a území městského parku. Obnova je i nadále postupně realizována městem Český Krumlov a městskou obchodní společností Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o.

Pozornosti ministra neunikne ani komplex českokrumlovských klášterů, do kterých se život navrátil v minulém roce po rekonstrukci mimořádného rozsahu za 330 milionů korun, přičemž 99 % nákladů pokryly evropské dotace.

Za nález gotických trámových stropů v klášterech město obdrželo cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro a v dubnu letošního roku udělilo Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska českokrumlovským klášterům prestižní ocenění Památka roku 2015.

Kláštery v současné době slouží jako moderní kulturně vzdělávací centrum uchování, dokumentace a prezentace kulturního dědictví s celoroční nabídkou atraktivních služeb pro různé cílové skupiny odborné i laické veřejnosti nejen z Českého Krumlova.

Srdečně zveme širokou veřejnost na besedu s ministrem, která se uskuteční od 14.30 hodin v konferenčním sálu hotelu Bellevue.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov