Poplatek ze vstupného

aktualizováno 9. 9. 2019

Poplatek ze vstupného je jedním z místních poplatků, který je vybírán na území města Český Krumlov. Tento poplatek upravuje Obecně závazná vyhláška č. 8/2023 o místním poplatku ze vstupného. Správcem poplatku je Odbor financí Městského úřadu v Českém Krumlově. Sazba poplatku zůstává 10 % z vybraného vstupného na kulturní, reklamní a prodejní akce.

 

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Lenka  Fošumová
Odbor / oddělení: OF
Funkce: referent - poplatek ze vstupného
E-mail: lenka.fosumova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 257
Lenka Fošumová
Odbor / oddělení: OF
Funkce: referent - poplatek z pobytu
E-mail: ubytovani@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 257

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na

a)     kulturní akce,

b)     prodejní akce,

c)     reklamní akce,

sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena

 

Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.

Sazba poplatku činí z vybraného vstupného na

a)     kulturní akce 10 %,

b)     prodejní akce 10 %,

c)     reklamní akce 10 %.

 

Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 7 dnů před konáním akce

(2) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala

(3)  V případě pravidelného pořádání akcí může poplatník učinit takové ohlášení hromadně za více akcí.

 

(1) Poplatek ze vstupného se neplatí z akcí, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely

(2) Od poplatku se dále osvobozují:

a) fyzické a právnické osoby pořádající:

taneční zábavu, ples nebo maturitní ples pokud jsou spolky, obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, nebo příspěvkové organizace se sídlem na území města,

filmové představení v zařízení, které bylo k tomuto účelu zkolaudované, nebo u kterého byla povolená příslušná změna užívání dle příslušných právních předpisů,

akci výchovně-vzdělávacího charakteru,

akci pro děti a mládež, nebo osoby/poživatele starobního či invalidního důchodu,

muzejní nebo galerijní výstavu,

akci, u níž výše vstupného nepřesahuje 300 Kč,

b) akce pořádané a spolupořádané městem Český Krumlov, jím zřízenými organizacemi a jím založenými obecně   prospěšnými společnostmi,

c) akce, které jsou finančně podpořeny z rozpočtu města.

(3) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká


Poplatek je splatný do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla akce pořádána.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: