aktualizováno 31. 8. 2020

Slovo místostarosty Josefa Hermanna

31. 8. 2020

Ing. Josef Hermann

Zastupitelstvo města projednalo na svých dvou červnových zasedáních tři klíčová témata. Pořízení čistírny odpadních vod, plán využití areálu bývalých kasáren Vyšný a studii revitalizace městského hřbitova. Ve všech třech případech se jednalo o jedny z hlavních priorit tohoto volebního období.

Nejvíce emocí budilo projednání koupě závodu ČOV vlastněné společností nacházející se v insolvenci. Opoziční zastupitelé byli proti koupi jak za vloni městem nabídnutou kupní cenu 180 milionů korun, tak i za nakonec zastupitelstvem odhlasovanou cenu 160 milionů. Jejich hlavním důvodem bylo, že cena za starou čistírnu je příliš vysoká, že lepší by bylo postavit novou a že když čistírnu město nekoupí, nic se nestane. Důvody, proč současná koalice koupi schválila a neztotožnila se s názory a argumenty opozice, najdete v samostatném článku k ČOV v Novinách. Pokud ale mohu v maximální stručnosti uvést jeden hlavní důvod, pak proto, že nemít ve vlastnictví, a tudíž pod kontrolou natolik důležitou infrastrukturu pro město, jakou je čistírna odpadních vod, je do budoucna příliš velké riziko zejména z hlediska ceny, kterou budou občané a podnikatelé platit za vodu v podobě tzv. stočného. Ze všech analýz, posouzení a propočtů vyplynulo, že všechny ostatní varianty řešení by přinesly vyšší nárůst ceny vody, a to poměrně podstatný. 

Další z projednávaných bodů se věnoval revitalizaci bývalých kasáren ve Vyšném. Architektonická kancelář A8000 představila zastupitelům, jak by v této lokalitě mohla vzniknout úplně nová městská čtvrť, kde by našlo nové bydliště zhruba 2,5 tisíce obyvatel. Plán využití tohoto rozvojového území ve vlastnictví města o rozloze 22 hektarů počítá se všemi typy bytové výstavby včetně nového domova pro seniory, s nezbytnou občanskou vybaveností, přirozeným centrem městské čtvrti. Přes poměrně hustou zástavbu zajišťující potřebnou rentabilitu výstavby urbanistická koncepce uvažuje s významným podílem ploch pro tzv. veřejný prostor, zejména pak veřejné zeleně. Vysoce atraktivním prvkem v lokalitě bude otevřená vodoteč, která bude zachycovat povrchové vody z horních partií Vyšného a podél které bude vybudováno severojižní komunikační propojení pro pěší a cyklisty. Tato modrozelená infrastruktura by měla být jednou z úvodních etap revitalizace území bývalých kasáren. 

Posledním ze jmenovaných bodů byla revitalizace městského hřbitova. Místa, které v posledních desetiletích ztratilo svou důstojnost a je bohužel ostudou města. Studii revitalizace zpracovala významná česká architektonická kancelář Projektil. Je rozdělena do dvou částí, ta první řeší celý areál pohřebiště od nové komunikační sítě, přes zcela novou zeleň až po mobiliář. Realizace této části by měla být zahájena nejdříve, pokud vše půjde bez komplikací, tak již na závěr tohoto roku. Druhá část, která je podstatně složitější, časově i finančně náročnější, počítá s vybudováním zcela nového zázemí hřbitova včetně smuteční síně lokalizovaného do sousedního parčíku. S realizací této etapy lze počítat zhruba do čtyř let. Vzhledem k tomu, že čtyři roky jsou dlouhá doba a že současný stav smuteční síně je zcela nevyhovující, v nejbližších měsících dojde k její alespoň základní opravě a kultivaci.

Všechny tři projednané investice města by měly zásadním způsobem přispět k dalšímu rozvoji města a ke spokojenosti jeho obyvatel. Pokud se budete chtít se studiemi a plány seznámit detailněji, najdete je v podkladových materiálech zastupitelstva

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: