aktualizováno 7. 1. 2020

Slovo místostarosty Josefa Hermanna

6.1.2020

Ing. Josef Hermann

Vstupem do nového roku jsme zároveň vykročili do druhé čtvrtiny volebního období. V té prvé se nám podařilo splnit část závazků z našeho programového prohlášení. Zaměřím-li se pouze na investiční projekty, tak mezi ty nejvýznamnější patřila realizace první etapy nové městské cyklostezky Chvalšinská - Špičák, dále kompletní výměna oken a obnova fasády na ZŠ T. G. Masaryka a na budově městského úřadu v Kaplické ulici, dokončení rekonstrukce inženýrských sítí a povrchu komunikace v Horské ulici a na Plešiveckém náměstí a druhá etapa rekonstrukce parkovacích ploch v dolní části sídliště Plešivec.

Velmi zdařilým počinem bylo rovněž vybudování a zprovoznění výstupního a nástupního terminálu zájezdových autobusů v režii Českokrumlovského rozvojového fondu. Z plánovaných významnějších investic minulého roku se nám v důsledku průtahů ve stavebním řízení nepovedlo zrekonstruovat centrální náměstíčko na sídlišti Za Nádražím. Aktuálně nám již nic nebrání, aby investice zdárně proběhla v roce letošním a obyvatelé sídliště se konečně dočkali nového a důstojného veřejného prostoru. Obdobně i rekonstrukce areálu městského hřbitova, která se projektově připravuje, by měla být zahájena s ročním zpožděním až letos. 

O tom, co nás čeká v tomto roce, nejlépe vypovídá schválený kapitálový rozpočet. Ten počítá se souhrnnou částku sedmdesát milionů korun. Díky získaným dotačním prostředkům z Evropské unie dokončíme výstavbu městské cyklostezky (Chvalšinská - Českobratrská - vlakové nádraží) za téměř 16 milionů korun, zmodernizujeme učebny fyziky a chemie spolu se zajištěním bezbariérového přístupu v ZŠ Za Nádražím, což vyjde na 10 milionů korun, zahájíme realizaci projektu pod názvem Rozvoj služeb eGovernmentu o celkových nákladech přesahujících 13 milionů korun, jehož cílem je využití moderních elektronických nástrojů, díky kterým bude veřejná správa k občanům přátelštější, dostupnější, efektivnější, rychlejší a levnější. Na uvedené investice se městu podařilo získat dotace v celkové výši více než 30 milionů korun. V letošním roce rovněž zahájíme každoroční modernizaci sítě veřejného osvětlení za 5 milionů korun. Na obnovu vodovodů a kanalizací počítá kapitálový rozpočet s částkou 14 milionů korun.

Vedle rozpočtovaných investičních akcí bychom rádi do konce roku instalovali digitálně řízený systém vjezdu do pěší zóny, který se projektově připravuje. Významnou očekávanou událostí letošního roku bude představení a zahájení veřejného projednávání návrhu nového územního plánu, klíčového rozvojového dokumentu města. Po mnoha letech se pustíme společně s externími konzultanty do předprojektové a projektové přípravy výstavby v areálu bývalých kasáren ve Vyšném.

Věřím, že v letošním roce se nám společně podaří posunout rozvoj města a vzhled jeho tváře zase o kousek dál. Přeji nám všem, aby rok 2020 byl pro nás pro všechny dobrým rokem.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: