aktualizováno 25. 6. 2015

Turistka, hasič, sportovec a fotograf obdrželi Cenu města

aktualizováno 25. června 2015

Ve čtvrtek 18. června panovala v Krumlově slavnostní atmosféra. Jako každý rok se totiž v předvečer Slavností pětilisté růže udělovala Cena města Český Krumlov. Z dvanácti nominovaných vybrali zastupitelé čtyři osobnosti, které převzaly ocenění za rok 2014 v podobě dlažební kostky se skleněnou kapkou, kterou pro ně vyhotovil českokrumlovský výtvarník Tomáš Baran. Letošními laureáty se stali členka klubu turistů START Vlasta Wimmerová, dobrovolný hasič Václav Novák, fotbalový hráč a trenér Jan Pils a fotograf Josef Prokopec. Oceněným i nominovaným jsme mohli osobně poblahopřát na slavnostním předání cen, které se uskutečnilo v Synagoze Český Krumlov. Slavnostní akt doprovodilo hudebním vystoupením Smyčcové kvarteto Krumlovského komorního orchestru a moderování se ujal zkušený řečník Petr Kronika.

Po úvodních slovech moderátora se nástrojů chopili hudebníci z Krumlovského komorního orchestru a prostorem se rozezněly tóny, které umocnily slavnostní atmosféru, jež v Synagoze panovala. Následně řeč převzali starosta Dalibor Carda a místostarosta Josef Hermann, kteří vyjádřili hrdost nad nominovanými i oceňovanými občany Českého Krumlova, jež se svou činností zasloužili o dobré jméno města.

Poté se ujali samotného udělování cen. „Chtěl bych Vám poděkovat za dlouholetou práci s turisty i za příkladnou péči o dům v Dlouhé ulici, kde sídlí klub START," směřoval svá pochvalná slova k Vlastě Wimmerové starosta. Aktivní členka klubu turistů START cenu obdržela za zásluhy o rozvoj turistiky.

Při předávání ceny Václavu Novákovi starosta vzpomněl, kdy se poprvé na vlastní kůži setkal s prací dobrovolných hasičů, a to když hořelo ve Skleníku. „Než jsem tam stačil dojet, hasiči požár dávno hasili." Na předávání cen doprovodili svého bývalého velitele kolegové z Jednotky dobrovolných hasičů, za jejíž rozvoj a příkladné fungování Václav Novák cenu města získal.

Bývalého hráče a trenéra fotbalového klubu Slavoj město ocenilo za přínos k rozvoji sportu v Českém Krumlově. „Je to pro mne čest a mám z toho úžasnou radost," sdělil své dojmy po obdržení ceny Jan Pils.

Za celoživotní přínos v oblasti kultury a vytvoření jedinečného fotoarchivu zaznamenávajícího novodobou historii města Český Krumlov si také cenu odnesl Josef Prokopec. „Chtěl bych říct všem lidem z Krumlova, aby si tohoto města vážili a měli ho rádi, jako jsem ho od začátku, když jsem sem přišel, měl rád já," vzkázal.

Všechny laureáty při slavnostní chvíli doprovázela rodina, kolegové a přátelé, kteří jejich radost sdíleli s nimi, a gratulace tak nebraly konce.

Informace o držitelích Ceny města Český Krumlov za rok 2014:

Vlasta Wimmerová, dlouholetá členka klubu turistů START, za zásluhy o rozvoj turistiky
V letošním roce oslavila 80 let, členka klubu START, organizátorka pobytů zaměřených na poznání ČR, za zásluhy o rozvoj turistiky byla oceněna nejvyšším vyznamenáním Klubu Českých Turistů "Čestným odznakem Vojty Náprstka"
Nominoval: Odbor Klubu Českých Turistů START

Václav Novák za přínos k rozvoji Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Český Krumlov, jejímž velitelem byl v letech 2004 - 2014
Václav Novák je již 50 let aktivním dobrovolným hasičem a v létech 2004-2014 byl velitelem Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Český Krumlov. Svým aktivním přístupem a zanícením pro věc dlouhodobě a soustavně přispíval k rozvoji této jednotky, která zcela zásadním způsobem pomáhá na území města bojovat nejenom s požáry, ale i s následky živelních pohrom, zejména povodní a přívalových dešťů. Jednotka pod jeho velením se stala nepominutelným partnerem Hasičského záchranného sboru i krizových orgánů města. Václav Novák se stal vzorem několika generací dobrovolných hasičů a mnozí obyvatelé města Český Krumlov mu přímo či nepřímo vděčí za záchranu života, zdraví či majetku.
Nominoval: Mgr. Radim Rouče

Jan Pils, člen FK Slavoj, dříve jako hráč a trenér, za přínos k rozvoji sportu v Českém Krumlově
Jan Pils se v tomto roce dožil 80 let, narodil se v Českém Krumlově 30. 3. 1935. Po celý svůj život byl příkladným sportovcem a občanem Českého Krumlova. Ve svém oboru zubního technika byl a ještě je v současné době vyhlášeným odborníkem. Jan Pils reprezentoval město ve fotbalovém klubu FK Slavoj jako hráč a po skončení aktivní činnosti byl jako trenér u nejlepších výsledků fotbalového klubu v jeho historii. V 90. letech byl ve svobodných volbách zvolen též do prvého zastupitelstva města. Jeho koníčkem mimo již zmíněného je historie samotného města, kde svou znalost všech památek Českého Krumlova předával turistům jako průvodce. Jeho nezapomenutelná vyprávění o českokrumlovských domech, ulicích a zákoutích jsou na vysoké úrovni a jeho posluchači se zatajeným dechem kvitují znalost historie města. V současné době je Jan Pils aktivním členem a fanouškem FK Slavoje. Jeho vitalita je obdivuhodná, po dvou operacích kyčelních kloubů je také turistou. Jako občan velice pečlivě sleduje současný život města a jeho obyvatel na všech úrovních.
Nominoval: FK Slavoj Český Krumlov

Josef Prokopec za celoživotní přínos v oblasti kultury a vytvoření jedinečného fotoarchivu zaznamenávajícího novodobou historii města Český Krumlov
Josef Prokopec žije v Českém Krumlově od roku 1946 a od této doby zachycuje život města ve fotografii. Ve svém aktivním pracovním životě pracoval v Papírnách ve Větřní. Fotografuje od mládí a absolvoval Pražskou fotografickou školu. Již v roce 1961 byl zakládajícím členem Fotoklubu Český Krumlov, v současné době působí v obou krumlovských fotoklubech a rozdává nadále své dlouholeté zkušenosti. Měl několik samostatných autorských výstav v Čechách a účastnil se jako autor i fotografických výstav v zahraničí. I v důchodovém věku pak vyučoval fotografii na Střední umělecké škole
Sv. Anežky v Českém Krumlově. Díky jeho fotografické tvorbě se dochoval bohatý archiv novodobé historie města Český Krumlov, část ze své fotografické tvorby představil v publikaci PROMĚNY Českého Krumlova.
Nominoval: Fotoklub FotoKrumlov o.s.

Za 22 dosavadních ročníků bylo uděleno celkem 73 cen. Cena města Český Krumlov je určena fyzickým osobám, seskupením fyzických osob či právnickým osobám za významné počiny v předchozím roce. Kandidáty na toto ocenění může nominovat kdokoli, nejen českokrumlovští občané. Uzávěrka nominací je vždy 31. března v roce následujícím, za který má být cena udělena.

Tradice udělování cen města jako uznání lidem, kteří významně přispěli k dobrému jménu Českého Krumlova, vznikla v roce 1994 (udělovala se za rok 1993). Do roku 2003 byly vyhlašovány ceny v pěti kategoriích - rekonstrukce památkových objektů, kultura, sport, sociální čin a podnikatelský záměr. Od roku 2004 není ocenění kategorizováno, ale může jej získat více subjektů.

Fotogalerie:

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: