aktualizováno 21. 2. 2011

Rada města zřídila komise a jmenovala členy

aktualizováno 21.02.2011

Rada města Český Krumlov na svém únorovém jednání (14. 2.) zřídila celkem devět komisí a jmenovala jejich členy a předsedy. V Českém Krumlově budou v aktuálním volebním období fungovat komise 1) pro cestovní ruch, 2) dopravní, 3) kulturní, 4) pro památkovou péči, 5) sociální, 6) sportovní, 7) pro školství, volný čas, 8) pro územní plán, investice, majetek a 9) pro životní prostředí. Výhledově by radní měli zřídit ještě komisi zabývající se strategickým rozvojem. Nominace na členy komisí nepředkládali pouze radní města, ale také českokrumlovští občané či politická uskupení zastoupená v zastupitelstvu města. Celkem bylo podáno 116 nominací. Nejvíce zájemců bylo o účast v sociální komisi.

„Rada nechce být uzavřena žádným názorům. Chce, aby komise byly co nejfunkčnějším a co nejodbornějším poradním a iniciativním orgánem rady. Rada města proto vybírala osobnosti na základě otevřených nominací. Věřím, že se nám podařilo sestavit komise, které splňují předpoklady pro to, aby byly opravdu funkčními poradními orgány vedení města. Touto cestou bych za celou radu města poděkoval všem, kteří zaslali své návrhy na členy komisí, i těm, kteří byli nominováni," sdělil radní města Tomáš Zunt, jehož strana otevřené nominace iniciovala. 

Komise fungují jako poradní a iniciativní orgány rady města. Náplň činnosti komise stanoví rada, která také komisi ukládá úkoly a projednává její stanoviska a náměty. Komise dávají doporučující stanoviska radě k vybraným projednávaným materiálům, projednávají koncepční materiály v dané vymezené oblasti, podílejí se na hodnotících procesech v grantových řízeních města. Jednotlivé komise mohou projednávat i jiné otázky, než které jim uloží rada, mohou předkládat či iniciovat návrhy na změny v dané vymezené oblasti působnosti komise.  

Komise a jejich členové

Komise pro cestovní ruch

 • předseda - Jitka Zikmundová
 • členové - Dagmar Bohdalová, Martin Hák, Milena Charvátová, Karolína Kortusová, Zdeněk Poláček, Jiří Shrbený, Oto Šrámek, Viktor Weis

Komise dopravní

 • předseda - Martin Lobík
 • členové - Roman Kneifl, Jaromír Maurer, Tomáš Palouda, Jiří Shrbený, Marek Šimon, Pavel Turnhöfer, Radek Týmal, Rudolf Vejskrab, Viktor Weis

Komise kulturní

 • předseda - Jitka Zikmundová
 • členové - Jaromír Boháč, Jan Čepelák, Karel Dvořák, Martin Jakab, Vladimíra Konvalinková, Ladislav Michalík, Lucie Sirová, Ladislava Šmejkalová, Antonín Troup, Jan Vaněček, Karla Votřelová, Jan Vozábal

Komise pro památkovou péči

 • předseda - Jitka Zikmundová
 • členové - Jiří Bloch, Patrik Červák, František Mikeš, Tomáš Novák, Vlastislav Ouroda, Dagmar Píšová, Antonín Princ, Pavel Slavko, Danuše Thimová, Matyáš Troup 

Komise sociální

 • předseda - Tomáš Zunt
 • členové - Ivana Ambrusová, Radek Cihla, Eva Davidová, Ingrid Jílková, Vlastimil Kopeček, Miroslava Kubičková, Františka Kuncová, Štefan Milo, Jan Pejchal, Eva Pejchalová, František Petera

Komise sportovní

 • předseda - Jan Vopat
 • členové - Jana Beerová, Roman Číž, Jiří Čtvrtník, Ilona Hanáková, Martin Tomka, Jan Vondrouš, Josef Zunt, Josef Žižka

Komise pro školství, volný čas

 • předseda - Dalibor Carda
 • členové - Marie Batíková, Bohumil Florián, Lenka Kohoutková, Eva Luštická, Eva Matoušová, Jaroslava Neumannová, Kateřina Sládková, Iva Sonnbergerová, Karel Vachta

Komise pro územní plán, investice, majetek

 • předseda - Lumír Luštický
 • členové - Karel Bašta, Zdeněk Dvořák, Petr Chavík, Ondřej Meloun, Pavel Mori, Roman Najbrt, Tomáš Novák, Miroslav Reitinger, Jan Srnec, Ludmila Šolcová

Komise pro životní prostředí

Související odkazy

 

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: