aktualizováno 18. 4. 2012

Krajský úřad Jihočeského kraje vydal závěr zjišťovacího řízení

aktualizováno 18.04.2012

Krajský úřad Jihočeského kraje provedl jako příslušný úřad podle § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon") zjišťovací řízení podle § 7 zákona k záměru „Linde Pohony v Českém Krumlově, novostavba hal M5/M6 a M7 s příslušenstvím". Na základě písemných vyjádření dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků vydal krajský úřad závěr zjišťovacího řízení. Celé znění závěru zjišťovacího řízení je dostupné zde.

Do závěru zjišťovacího řízení lze nahlédnout také v Informačním systému EIA na internetových stánkách České informační agentury životního prostředí www.cenia.cz/eia nebo na internetových stánkách kraje www.krajjihocesky.cz (Krajský úřad, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví).

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: