aktualizováno 12. 6. 2013

Oprava lávky pro pěší v Dobrkovicích

aktualizováno 12.6.2013

Dne 13.6.2013 zahájí Služby města Český Krumlov opravu zdiva opevnění levobřežní opěry výše uvedené lávky z důvodu jejího statického zajištění. Zároveň proběhne související oprava přilehlého chodníku. Práce budou trvat přibližně 2 dny.

Lávka je v současnosti uzavřena na základě mimořádné prohlídky provedené po povodni a zprovoznění lávky je podmíněno provedením těchto oprav. Poté bude obnoven provoz na lávce.

V časovém horizontu do 1 měsíce bude dále vyměněna dřevěná mostovka (kvůli počínající hnilobě dřeva).

Lávka  pro pěší v Dobrkovicích po povodních 2013 (foceno 5. 6. 2013)

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov