aktualizováno 14. 6. 2013

Povodňové konto města Český Krumlov

Aktualizováno 14.6.2013

Na základě vydaného osvědčení krajského úřadu, může město Český Krumlov dne 14.6.2013 zahájit veřejnou sbírku na povodňové konto č.ú. 5402015005 / 5500 (Raiffeisenbank, a.s.).

Účelem sbírky je pomoc fyzickým i právnickým osobám při řešení následků povodní 2013 na území města Český Krumlov a spolufinancování oprav poškozeného či zničeného obecního majetku.

Příspěvky je možno:
1) zasílat bezhotovostním převodem na výše uvedený účet s uvedením identifikace dárce,
2) skládat v hotovosti na pokladně městského úřadu v ulici Kaplická,
3) popř. skládat v hotovosti v sekretariátu kanceláře starosty na radnici.

Pokud bude mít dárce zájem o uzavření písemné smlouvy (např. z důvodu záměru odečtení poskytnutého příspěvku ze svého základu pro daň z příjmů za rok 2013), bude s ním sepsána dle vzoru zde.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov