aktualizováno 4. 3. 2015

Výběrové šetření v domácnostech - životní podmínky 2015

Aktualizace 4.3.2015

Český statistický úřad organizuje výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice (EU-SILC 2015: Životní podmínky 2015), které navazuje na předchozí ročníky šetření. Smyslem výzkumu je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 32 evropských zemích, rovněž i získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

V Českém Krumlově budou v termínu od 21. února do 15. května 2015 speciálně vyškolení tazatelé provádět sběr dat k šetření Životní podmínky 2015. Do šetření jsou zahrnuty domácnosti na základě náhodného výběru. Dotazovány pak budou osoby, které mají ve vybrané domácnosti obvyklé bydliště.

Šetření se uskuteční na území celé České republiky, z toho v Jihočeském kraji v 657 domácnostech, z nichž se 417 zúčastnilo šetření již v předchozích letech.

Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je spolu s občanským průkazem opravňuje k provedení šetření. Jedná se o průkaz vydaný Krajskou správou Českého statistického úřadu v Českých Budějovicích nebo průkaz zaměstnance Českého statistického úřadu. Ve všech fázích zpracování dat je zaručena anonymita zjištěných údajů a data jsou důsledně chráněna podle ustanovení zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všichni pracovníci zúčastnění na šetření jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech.

Dotazy občanů zodpoví Krajská správa Českého statistického úřadu v Českých Budějovicích, Žižkova 1. Kontaktní osobou je Ing. Viera Ziková, tel.: 386 718 561 nebo 605 589 826, e-mail: viera.zikova@czso.cz.

Výzkum organizuje Český statistický úřad v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.

 

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: