aktualizováno 25. 2. 2020

Město obdrželo výzvu k předložení informací

aktualizováno 25. 2. 2020

Město Český Krumlov a jeho dceřiná společnost Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r. o. (dále jen ČKRF) obdržely 12. února 2020 od Policie České republiky výzvu k součinnosti, jejímž předmětem je poskytnutí vybraných informací a listin týkajících se jejich vzájemných vztahů. Jedná se zejména o finanční transakce, které mezi městem a ČKRF za posledních deset let probíhaly, objem vloženého majetku do ČKRF atp.

Město i ČKRF výzvě policie v plném rozsahu vyhověly a informace poskytly. Momentálně není městu ani ČKRF známo, za jakým účelem policie informace požaduje, ani že by měly z její strany následovat jakékoliv další kroky.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov