aktualizováno 4. 10. 2019

Vítáme nové českokrumlovské občánky

aktualizováno 4. 10. 2019

Podzim je tradičně obdobím, kdy slavnostně vítáme nové občánky města, a nejinak je tomu i letos. Vítání občánků do společenského života se uskuteční 11. října 2019 v Prokyšově sálu v Horní ulici (bývalá Prelatura).

Rodiče novorozenců s trvalým bydlištěm v Českém Krumlově žádáme, aby se v případě zájmu přihlásili osobně nebo telefonicky na matrice na náměstí Svornosti.

Chtějí-li se rodiče s dětmi narozenými v roce 2019 zúčastnit slavnostního ceremoniálu nyní (další vítání občánků se uskuteční na jaře 2020), mohou se rovněž přihlásit na matrice, pokud tak již neučinili například při převzetí rodného listu.

Kontakt

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Španillerová Jaroslava
Odbor / oddělení: OVV
Funkce: matrikářka
E-mail: jaroslava.spanillerova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 322
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov