aktualizováno 6. 8. 2020

Aktuální stav kvality vody v Hornobránském rybníku

6. 8. 2020

 

Hornobránský rybník je po revitalizaci před 6 lety oblíbeným a vyhledávaným místem Krumlováků nejen na koupání. V současnosti je však na základě výsledků rozborů vody Státním zdravotním ústavem v Praze ke koupání nevhodný. Město Český Krumlov připravuje opatření, kterými zajistí zlepšení kvality vody.

Na základě podnětů od návštěvníků Hornobránského rybníka, kteří poukazovali na nestandardní parametry vody, jako je výskyt pěny a zvláštní zabarvení, objednalo město Český Krumlov její komplexní rozbor. V pondělí 3. srpna 2020 byly společností ČEVAK a. s. odebrány vzorky vody, jejichž rozbor je zaměřený na možný výskyt znečištění způsobeného cizími vlivy, kterými může být např. znečištění způsobené odpadní vodou, včetně obsahu mycích prostředků a dalších chemických látek používaných v domácnostech. Rozbor bude dále zohledňovat i vlivy přírodní jako je např. výskyt huminových látek. Výsledky analýzy budou známy 10. srpna 2020 a na jejich základě přistoupí město k potřebným opatřením a zásahům.

Zároveň byl v návaznosti na výskyt kožních alergických reakcí, spojených s koupáním v Hornobránském rybníku, dne 5. srpna 2020 proveden odběr vzorků Státním zdravotním ústavem v Praze. Analýza druhý den potvrdila výskyt cerkárií ptačí motolice ve vodě, které způsobují tzv. cerkáriovou dermatitidu. Jedná se o parazitické kožní onemocnění, jehož případy jsou nejvíce popisovány během koupání ve stojatých vodách, především na přírodních koupalištích. Ptačí motolice se nachází ve sladkých i slaných vodách po celém světě. V Evropě pochází nejvíce záznamů o výskytu cerkáriové dermatitidy z území ČR, Rakouska, Německa, Francie a dalších. Za normální situace cerkárie koluje mezi vodním ptákem a plžem, ale larvální stadium uvolněné z plže může napadnout i koupající se lidi.

"Na základě zjištěných informací nedoporučujeme aktuálně využívat rybník ke koupání. Rozhodne-li se návštěvník ke koupání na vlastní nebezpečí, doporučujeme po vykoupání využít sprchy s čistou vodou, které jsou v areálu rybníka," uvádí k situaci Vlasta Horáková z Odboru životního prostředí a zemědělství.

Opatření zajišťující zlepšení kvality vody budou doporučena ze strany Státního zdravotního ústavu v Praze.

"Chystáme se nechat zařadit Hornobránský rybník na seznam sledovaných koupacích vod, aby bylo možné častěji monitorovat kvalitu vody, a tím zabránit případným zdravotním problémům," uvedl místostarosta Martin Hák.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: