aktualizováno 28. 2. 2018

Český Krumlov chce novým tržním řádem podpořit historickou podobu centra

aktualizováno 22. 2. 2018

V centru Českého Krumlova se pomalu, ale jistě během několika let zvedl počet přeplněných stojanů se zbožím a nevzhledných cedulí na průčelích domů připomínajících víc prodejní poutače než kulturní památku. Potřeba pozměnit tento nepříznivý trend vedla radu města k úpravám tržního řádu, kterým se zajistí vzhled fasád domů odpovídající kulturně historické hodnotě památkově chráněných nemovitostí.

Nový tržní řád vejde v účinnost 1. dubna 2018 a jsou v něm promítnuty změny ve způsobu nabízení a prodeje zboží i služeb mimo provozovnu, tj. na zdech domů, okenicích, konstrukcích, stojkách před obchody apod. V městské památkové rezervaci a dalších vnitřních částech města bude jejich podoba v jednotlivých případech regulována souhlasem rady města.

Smyslem úpravy je snaha ochránit a zachovat jedinečný historický ráz centra města. „Samozřejmě jsou vlastníci objektů a provozoven, kterým velmi záleží, aby fasády jejich cenných objektů byly ozdobou města, a dbají na to, aby i označení provozoven, vzhled výloh a způsob vystavovaného zboží nerušil tvář fasád," uvádí místostarosta Josef Hermann a dodává: „Jsou však i tací, kteří tyto zásady už tolik nectí, a proto vznikla povinnost zažádat si o souhlas rady města pro konečnou podobu prostoru před provozovnami. Tato jednorázová povinnost se týká všech subjektů, které nabízejí zboží a služby mimo provozovnu."

Inspiraci pro zavedení opatření brala krumlovská radnice ze zavedené praxe v Praze. Hlavní město úpravami tržního řádu přesně definuje např. místa nabízení průvodcovských služeb. Což v praxi znamená, že na základě stanovení míst na Staroměstském náměstí se už průvodci nekumulují před orlojem, ale zároveň mohou legálně nabízet své služby. Krumlov tak bude postupovat obdobně.

Nový tržní řád reguluje cedule a stojany v centru města

V zájmu města je především to, aby byl regulován prodej mimo provozovnu hlavně v městské památkové rezervaci. V ostatních oblastech není souhlas rady města ke zřízení tržního místa vyžadován. „Jistě nechceme regulovat podnikání nad nejnutnější míru, proto jsme omezili působnost tržního řádu jen na oblast, kde může docházet k rozporům," vysvětluje místostarosta.

Postup při vyřizování žádosti o schválení vystavování zboží bude stejný jako při vyřizování žádosti o zřízení tržního místa nebo o zábor veřejného prostranství. Agendu má v gesci Odbor dopravy a silničního hospodářství, který ve spolupráci s ostatními organizačními složkami Městského úřadu Český Krumlov zajišťuje projednání žádosti.

„Věřím, že vlastníci nemovitostí a provozovatelé nebytových prostor v centru budou akceptovat toto rozhodnutí města Český Krumlov a učiní opatření k omezení neestetických vývěsek, tabulí a stojanů, které kazí tvář historického jádra Českého Krumlova. Pracovníci městského úřadu budou samozřejmě připraveni k případným konzultacím a jsem přesvědčen, že na základě spolupráce dojdeme ke spokojenosti všech zainteresovaných stran," dodává místostarosta.

Tržní řád se mění po devíti letech. Od roku 2009 se v něm promítly dvě větší změny, kdy do něj byl přidán zákaz podomního prodeje a zákaz prodeje z plavidel na vodních plochách na území města.

Mapa - tržní řád

Kontakt

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Ing. Jan Sládek
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: jan.sladek@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 500

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: