aktualizováno 1. 1. 2019

Program podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov pro rok 2019

aktualizováno 1. 1. 2019

Program podpory zahraniční spolupráce je prostředkem jak podpořit zahraniční aktivitu především místních škol, neziskových organizací a spolků. Podpora zahraniční spolupráce vychází ze schválených strategických dokumentů města Český Krumlov, jimiž jsou Strategický plán rozvoje města Český Krumlov a Akční plán rozvoje města Český Krumlov.

Cílem Programu je podpořit aktivity, které vedou k navázání, k udržování, k rozšíření a zkvalitnění partnerské spolupráce, a to především v oblastech kultury, vzdělání, sportu, cestovního ruchu, propagace, péče o děti a mládež, výměny znalostí a zkušeností. Prioritou Programu je podpořit projekty, které probíhají ve spolupráci s oficiálními partnerskými městy Českého Krumlova, jimiž jsou Hauzenberg (Německo), Llanwrtyd Wells (Velká Británie), Miami Beach (USA, Florida), San Gimignano (Itálie), Slovenj Gradec (Slovinsko) a Vöcklabruck (Rakousko).

Na koho se obrátit?


Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.

Pravidla programu a dokumenty

Harmonogram pro rok 2019

Vyhlášení programu: 28. 12. 2018

Příjem Žádostí o dotaci od: 1. 2. 2019

Uzávěrka příjmu Žádostí do: 15. 2. 2019

Rozhodnutí o poskytnutí dotace: duben 2019

Realizace projektů

Podpořeny budou projekty realizované od 1. 1. do 31. 12. 2019

Předložení vyúčtování

Vyúčtování uznatelných nákladů projektu a podání závěrečné zprávy o realizaci projektu nejpozději do: do konce měsíce následujícího po měsíci ukončení realizace projektu; u celoročních projektů pak nejpozději do 12. 2. 2020

Související odkazy

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov