aktualizováno 11. 7. 2023

Hřbitov získává novou podobu

První dvě etapy rekonstrukce hřbitova jsou dokončené a stavební práce se nyní přesunuly do urnového háje, což je třetí a poslední etapa. Stavební firma začala výkopovými pracemi a štěrkovými násypy na pěšinách, následně se bude věnovat okolním cestám a zeleni. Termín dokončení této etapy je do konce listopadu.

Urnový háj před rekonstrukcí

„V tuto chvíli jsou v obou etapách hotové nové chodníky, rozvody elektřiny, je uděláno kompletně nové odvodnění, rozvody vody pro zálivku. Bylo zvoleno ekologické řešení, kdy dešťová voda, která teče do vpustí v chodnících, je sbírána do nádrže a bude moci být dále využívána občany například pro zálivku květin na hrobech,“ upřesňuje Tomáš Baloun ze společnosti Tepis s.r.o. zajišťující pro město Český Krumlov technický dozor nad rekonstrukcí hřbitova. „Z prací na druhé etapě chybí pouze ozelenění. Nové stromy zde budou sázeny až v září nebo v říjnu, protože současné letní počasí sázení neumožňuje, rostliny by nepřežily.“

To nejviditelnější, čeho si návštěvníci všimnou, když vstoupí do opravených částí, je krásné provedení dlažby na cestách, které protínají hřbitov. Její podobu navrhla výtvarnice Lenka Vítková z Křemže: „Pracovala jsem s motivem vlnění. Křivost, křivolakost ke Krumlovu patří, je obsažena již v samotném názvu města. Vlnění však nacházíme i v okolní kopcovité krajině. Z dětství si hřbitovní cesty vybavuji jako monotónní, já jsem však chtěla ozvláštnit procházení hřbitovem, dodat do vzhledu cesty děj. To, co zde rozehrává děj, jsou právě vlny a pozvolné střídání světlých a tmavých kamenů.“

Celkově hřbitov prolíná řada výtvarných stylů, s jejich sjednocením si projektanti poradili. „Kladli jsme důraz především na přírodní prostředí. Nechali jsme se inspirovat původním řešením, podle starých fotek jsme se snažili zrekonstruovat výsadbu stromů a zeleně. Nesnažíme se však replikovat historii, ale snažíme se ji posouvat dál,“ dodává architekt Ondřej Hofmeister.

Opravené části hřbitova

Stavba probíhá v intencích plánovaného rozpočtu. Dokonce se podařilo ušetřit finance, tudíž projekt mohl být rozšířen o novou vstupní bránu (technický vjezd vedle obřadní síně) ve 2. etapě. „Nyní jsou změny zaneseny do projektu, jeho aktualizace se dokončuje, a secesní brána se dá do výroby,“ doplňuje Tomáš Baloun. Celková smluvně dohodnutá cena stavebních prací je 41,9 mil. Kč vč. DPH. K této ceně budou ještě připočteny výdaje za technický dozor, autorský dozor a další drobné služby související s realizací záměru, takže by celkové výdaje mohly dosáhnout 44 mil. Kč. Celková cena bude vyčíslena až po dokončení prací.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: