aktualizováno 29. 3. 2018

Začaly práce na rekonstrukci autobusového nádraží

aktualizováno 28. 3. 2018

Následující měsíce se naplno rozjedou stavební práce na autobusovém nádraží v Českém Krumlově, které na svou opravu čeká spoustu let. Po dokončení bude cestujícím k dispozici dopravní terminál, který odpovídá 21. století; s krytými zastávkami, záchytnými parkovacími místy, kamerovým systémem i nabíjecí stanicí pro elektromobily.

Prostor autobusového nádraží v Českém Krumlově se začíná měnit před očima. V první etapě dlouho plánované rekonstrukce bylo nutné vykácet dřeviny kolem nádraží, které budou z části nahrazeny novou výsadbou. „Řada odstraněných stromů spadala do kategorii méně hodnotných dřevin, nejčastěji se jednalo o břízy, které nedosahují mnoholetosti a časem by fakticky hrozila jejich destrukce," vysvětluje Miroslav Reitinger, jednatel městské společnosti Českokrumlovský rozvojový fond, pod kterou rekonstrukce nádraží spadá. Pokáceno bylo i několik perspektivních kusů, se kterými se ale projekt nedokázal vypořádat jinak, než že budou místo nich vysazeny nové stromy.

Přípravné práce budou v první polovině dubna pokračovat postupným zřizováním staveniště včetně oplocení, vytyčováním sítí a opěrných geodetických bodů, postupným rozebíráním stávajících povrchů a vytvořením provizorních autobusových stání. Na tyto činnosti bezprostředně navážou vlastní stavební práce.

Provoz nádraží nebude po celou dobu rekonstrukce přerušen, což je výhodné jak z hlediska vynaložených nákladů, tak i dopravy. Určitá omezení pro cestující vzniknou maximálně přesunem konkrétní zastávky na jiné místo v rámci lokality. „Zároveň tato opatření přinesou řadu omezení pro dopravce a cestující. Pevně však věřím, že cestující budou k dočasným omezením shovívaví," uvádí Miroslav Reitinger.

Nový dopravní terminál bude stát 72 milionů korun, z nichž 42 milionů činí dotace z Evropské unie, na kterou se vztahuje podmínka vyčerpání do konce roku 2018. Do konečné částky ještě bude započítána cena za technologie informačního systému pro cestující a technologie parkovacího systému, na která jsou právě vypisována výběrová řízení.

Stavbu bude provádět firma STRABAG, a.s., harmonogram realizace zakázky je osm měsíců, dokončení stavby se tedy předpokládá v listopadu 2018.

Výsledkem bude 14 krytých autobusových zastávek s veřejným osvětlením, kamerovým dohledem a wifi připojením. V prostoru nádraží přibude 100 parkovacích míst pro auta, část z nich bude v režimu P + R (park and ride) i K + R (kiss and ride), součástí budou i stání na kola a motorky. Parkoviště bude vybaveno nabíjecími stanicemi pro elektromobily.

Budou vybudovány nové přístupové cesty směrem do centra včetně nových přechodů směrem k nemocnici. Od stávajícího přechodu na Objížďkové silnici u benzínky bude postaveno nové schodiště, které povede do prostor krytého peronu.

Rekonstrukce autobusového nádraží je rozdělena do dvou etap, v první etapě se opravuje venkovní terminál a samotná budova autobusového nádraží se rekonstrukce dočká v letech 2019-2020. Během letošního jara bude znám finální projekt, který bude následně představen veřejnosti.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: