aktualizováno 7. 11. 2011

Další kolo jednání o „Krumlovské točně"

aktualizováno 3.11.2011

V pondělí 31. října se na Ministerstvu kultury již podruhé sešla Komise ministra kultury pro řešení problematiky otáčivého hlediště a revitalizace zámeckých zahrad v Českém Krumlově. Řešení tohoto dlouho opomíjeného problému tak nabývá jasnějších kontur.

 Součástí zprávy je oficiální zápis z jednání, který následuje:


Záznam z jednání ve věci „Český Krumlov - otáčivé hlediště v zahradě zámeckého parku", konaného v Praze dne 31. 10. 2011, Ministerstvo kultury

 

Přítomni:

Jiří Besser, Ministerstvo kultury
František Mikeš, Ministerstvo kultury
Anna Matoušková, Ministerstvo kultury
Jiří Vajčner, Ministerstvo kultury
Michal Beneš, Ministerstvo kultury
Naděžda Goryczková, Národní památkový ústav
Dalibor Carda, Město Český Krumlov
Jitka Zikmundová, Město Český Krumlov
Juraj Thoma, Město České Budějovice
Jiří Šesták, Jihočeské divadlo
Jiří Zimola, Jihočeský kraj

Omluven: František Štangl, Jihočeský kraj

 

Závěry jednání:

1) Komise ministra kultury pro řešení problematiky otáčivého hlediště a revitalizace zámeckých zahrad v Českém Krumlově (dále jen „Komise") bere na vědomí dopis pracovníků Národního památkového ústavu Zdeňka Troupa, Pavla Slavka a Jiřího Olšana ze dne 30.10.2011. O obsahu dopisu a formě jeho předložení bude nadále s jeho pisateli jednat generální ředitelka Národního památkového ústavu.

2) Architektonická soutěž - otáčivé hlediště v Českém Krumlově - jmenování poroty a zadání pro vlastní soutěž v lednu 2012, vyhlášení konečného výsledku je plánováno na listopad 2012.


3) Národní památkový ústav zpracuje podklady pro zadání této architektonické soutěže z hlediska památkové péče, které budou konzultovány s Českou komorou architektů, a to v termínu do 30.11.2011.

4) Členové Komise předloží návrhy členů poroty této architektonické soutěže, a to do jejího příštího jednání.


5) Materiál Bellarie - zahrada SHZ Český Krumlov „Koncepce záchrany a památkové obnovy" (červenec 2011) - Národní památkový ústav neprodleně předá materiál řediteli odboru vnitřní správy a investic Ministerstva kultury k posouzení.

6) Komise doporučila ministru kultury, aby předseda Mezivládního výboru pro světové dědictví a zástupce sekretariátu UNESCO (WHC) byli pozváni ke konzultacím do České republiky v termínu srpen - září 2012. Komise schválila další doprovodné kroky v této věci.


7) Jihočeské divadlo předložilo materiál o technických parametrech pro fungování otáčivého hlediště včetně návrhů na řešení zázemí divadelní činnosti. Jihočeské divadlo je připraveno materiál dále konzultovat.

8) Přehled (soupis) usnesení rad, příp. zastupitelstev dotčených měst a Jihočeského kraje ve věci a seznam všech zpracovaných studií a materiálů, které jsou k dispozici a které se dotýkají dané problematiky, budou zaslány v elektronické formě řediteli odboru památkové péče Ministerstva kultury do příštího jednání.


9) Jihočeské divadlo zpracuje bližší specifikaci veřejného zájmu na divadelním životě v zámecké zahradě a Národní památkový ústav zpracuje bližší specifikaci veřejného zájmu řešení revitalizace zámecké zahrady.

10) Další schůzka Komise se bude konat dne 30.11.2011 ve 14.30 na Ministerstvu kultury.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: