aktualizováno 26. 5. 2010

Květnové jednání zastupitelstva města

aktualizováno 26.05.2010

Přijměte pozvání na jednání městského zastupitelstva.

TERMÍN: 27.května 2010

HODINA: 16:00

MÍSTO : v zasedací místnosti MěÚ, Kaplická 439, Český Krumlov

 

Program jednání

 1. Zahájení - úvodní volby, program

 2. Projekt Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov

 3. Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích

 4. Rozpočtová opatření č. 34 - 37

 5. ČKRF  - Nájem nebytových prostor v domě č.p. 6, Latrán, Český Krumlov

 6. ČKRF - účetní uzávěrka

 7. Cena města Český Krumlov za rok 2009

 8. Návrh na změnu ÚPO města Český Krumlov na pozemku č. PK 531/4, k.ú. Vyšný na funkci umožňující zde realizovat výstavbu rodinných domů, podaný vlastnicí pozemku

 9. Návrh na změnu ÚPO města Český Krumlov na p.p.č. 544/24, 544/1, 544/27, 544/29, 544/30, 544/32, 544/34, 544/8, 544/37, 544/36, 544/35, 544/31, 544/28, 544/26, 544/25, 544/22, 544/33 a 539/1, k.ú. Český Krumlov na funkci umožňující zde realizova RD       

10. Návrh na změnu ÚPO města Český Krumlov na pozemku p.č. 13/1, k.ú. Vyšný, na funkci umožňující zde stavbu rodinného domu, podaný vlastníkem pozemku

11. Návrh na změnu ÚPO města Český Krumlov na pozemcích  PK č. 498/1, 499, 508/11, 508/3 a 508/9, k.ú. Vyšný na funkci umožňující zde realizovat stavby rodinných domů se zahradami, podaný vlastníkem pozemků

12. Návrh na změnu ÚPO města Český Krumlov na pozemcích PK č. 532/6 a 534/6 (díl 1 a 2), k.ú. Vyšný na funkci umožňující zde realizovat výstavbu rodinných domů, podaný vlastníkem pozemků

13. Návrh na změnu ÚPO města Český Krumlov na vymezené části pozemků p.č. 1174/1 a 1174/2, v obci a k.ú. Český Krumlov, v rozsahu nezbytném pro chov dvou koní a bydlení správce, podaný vlastníkem pozemků

14. Rozdělení státní finanční podpory na obnovu kulturních památek poskytované v Programu regenerace městské památkové rezervace Český Krumlov a městské památkové zóny Plešivec  a povinné podíly města Český Krumlov

15. Směna pozemků s Národním památkovým ústavem

16. Prodej pozemku společnosti Zanys, a.s.

17. Prodej pozemku pro výstavbu řadových garáží Plešivec 

18. Bezúplatný převod pozemků ve správě Pozemkového fondu ČR do majetku města Český Krumlov

19. Prodej části p.p.č. 571/2 v k.ú. Český Krumlov - manž. Keilovi

20. Dotazy dle § 10 Jednacího řádu ZM

21. Různé

 

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: