aktualizováno 14. 3. 2020

Nouzový stav v Českém Krumlově

Informace od 26. 3. do 31. 3. 2020

31. 3. 2020

13.30 hodin: Hlášení rozhlasu

Městský rozhlas dne 31. 3. 2020 v 14:00 a 18:30, a dále 1. 4. 2020 v 9:30, 11:30 a 15:30 odvysílá hlášení následujícího znění:

Vážení občané,
ve středu 1. dubna začnou dobrovolníci do poštovních schránek i přímo do rukou Krumlováků roznášet balíčky s ochrannými pomůckami. Od města Český Krumlov každý evidovaný občan obdrží textilní roušku s kapsičkou na filtr, textilní roušku od českokrumlovských dobrovolných švadlenek, filtr z mikrovláken, pár jednorázových rukavic jako osvětu a leták s důležitými informacemi. Způsob distribuce je blíže popsán na webu a Facebooku města.
Děkujeme všem obyvatelům města, že dodržují omezující opatření, platná za nouzového stavu, a že společným úsilím bráníme šíření koronaviru.

13.00 hodin: Distribuce roušek občanům

Zítra, tj. ve středu 1. dubna 2020, začne distribuce cca 6.500 tisíce balíčků ochranných pomůcek pro bezmála 13.000 Krumlováků. Jak bude celá akce vypadat?

V balíčku nalezne každý občan Českého Krumlova textilní roušku s kapsičkou na filtr, textilní roušku od českokrumlovských dobrovolných švadlenek, filtr z mikrovláken, pár jednorázových rukavic jako osvětu a leták s důležitými informacemi. Balíčky připravili dobrovolníci ihned, jak se nám podařilo obstarat dostatečné zásoby roušek, rukavic a filtrů.

Abychom nemuseli vytvářet a roznášet 13.000 balíčků, využili jsme databázi poplatníků poplatku za odpad, ve které máme dobře evidované domácnosti, budeme tedy doručovat balíčky podle tohoto klíče a celkové množství zásilek se nám tak podařilo snížit z necelých 13.000 na 6.500.

Roušky obdrží na kontaktní adresu v Českém Krumlově všichni plátci komunálního odpadu, kteří byli v evidenci městského úřadu v polovině února 2020 (poslední stav databáze), s nimi rovněž poplatníci, kteří jsou pod plátcem evidováni. Někdo tedy obdrží balíček pro jednoho, jiný pro tři osoby (součet = plátce + poplatníci).

Balíčky z toho důvodu naopak neobdrží např. nájemníci bytů, kteří nejsou trvale hlášeni na adrese pronajímaného bytu, nemají jiné trvalé bydliště ve městě a neplatí si zde komunální odpad.

Dobrovolníci budou balíčky roznášet adresně do schránek. Pokud se balíček do schránky nevejde, dobrovolník zazvoní a pokusí se balíček předat osobně, pokud ani tak neuspěje, vhodí do schránky lísteček s instrukcemi, jak se k balíčku dostat dodatečně.

Děkujeme všem českokrumlovským švadlenkám a firmě Bentex automotive za výrobu roušek, kolegům z městského úřadu a dobrovolníkům za organizační přípravu, kompletaci balíčků a jejich roznos občanům Českého Krumlova!

Ačkoliv se vynasnažíme k vám balíčky dopravit co nejrychleji, roznos všech může trvat několik dnů. Pokud balíček sami nevyužijete, prosím, věnujte jej někomu, o němž víte, že pro něj bude přínosem. 

Občané, kteří mají hlášený trvalý pobyt na radnici na náměstí Svornosti 1 a jsou přihlášení jako plátci komunálního odpadu, si mohou balíček s rouškami vyzvedávat na městském úřadu v Kaplické ul. 439 na podatelně. Nejlépe po telefonické dohodě na tel. č. 380 766 210, pracovníci jsou na podatelně k dispozici po - pá od 8 do 15 hodin.

10.00 hodin: Jak nakládat s odpadem v době koronavirové krize - informační leták Ministerstva životního prostředí

8.00 hodin: Bohoslužby online

Farnost Český Krumlov vysílá na svém YouTube kanálu pravidelné bohoslužby ze zimní kaple kostela sv. Víta v době, kdy je zavedeno omezení volného pohybu.

30. 3. 2020

20.30 hodin: Nová opatření proti koronaviru

Vláda České republiky na dnešním jednání rozhodla o následujících tématech:

 • omezení volného pohybu bylo prodlouženo do soboty 11. dubna 2020 (dosud platilo do 1. dubna 2020);
 • povinnost nosit roušky se nově nevztahuje na děti do dvou let věku a na řidiče vozidel, pokud jsou ve voze sami;
 • do soboty 11. dubna 2020 byl prodloužen rovněž zákaz maloobchodního prodeje (zachovány jsou dosavadní výjimky, např. potraviny, drogerie a lékárny a další) a uzavření restaurací;
 • karanténa se nově vztahuje na všechny, kdo se vrátí ze zahraničí, lhostejno z jaké země.

13.30 hodin: Provoz městského úřadu

Městský úřad Český Krumlov je v důsledku aktuální situace a v souladu s rozhodnutím rady města pro veřejnost uzavřen, nicméně zůstává omezeným způsobem v provozu. Připomínáme tedy, že na naše kolegy se můžete obracet e-mailem, telefonicky, datovými zprávami či běžnou poštou. V odůvodněných případech je možné vyřídit i záležitost, která se neobejde bez osobní návštěvy na úřadě, ovšem pouze po předchozí domluvě s příslušným zaměstnancem.

Zjednodušené kontakty na zaměstnance v době nouzového stavu.

Plné kontakty na pracovníky městského úřadu.

Podatelna je otevřena pro veřejnost v pondělí od 9.00 do 10.00 a ve středu od 15.00 do 16.00 hodin.

10.30 hodin: O ošetřovné pro OSVČ bude možné žádat od 1. dubna na živnostenském úřadě

Osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ), které musí v souvislosti karanténou zůstat doma s dítětem nebo hendikepovaným člověkem a nemohou podnikat, pomůže stát. Při splnění stanovených podmínek budou moct dostávat dotaci, obdobu ošetřovného. A to ze speciálního programu, který schválila vláda. Pomoc bude vyplácet ministerstvo průmyslu a obchodu, žádat se o ni bude prostřednictvím živnostenských úřadů.

Ošetřovné pro OSVČ bude ve výši 424 Kč za den a bude možné ho čerpat po celou dobu, co bude platit mimořádné opatření. Žádost o poskytnutí podpory bude v brzké době k dispozici na webových stránkách www.mpo.cz včetně příloh.

Po vyplnění ji OSVČ bude moct podat u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu prostřednictvím datové schránky, e-mailem s elektronickým podpisem, poštou, nebo doručit osobně. Osobní podání je na českokrumlovském úřadu možné na podatelně v pondělí od 9 do 10 hodin a ve středu od 15 do 16 hodin. Žádost vyhodnotí Ministerstvo průmyslu a obchodu, rozhodnutí o tom, zda dotace bude či nebude možné vyplatit, pošle OSVČ.

Více informací je k dispozici na www.mpo.cz.

Kontakt na Odbor obecní živnostenský úřadu na Městském úřadu Český Krumlov: +420 380 766 900, +420 380 766 901. 

10.00 hodin: Dobrovolníci kompletují balíčky pro všechny obyvatele Českého Krumlova

Každý občan obdrží textilní roušku s kapsičkou na filtr, textilní roušku od českokrumlovských dobrovolných švadlenek, filtr z mikrovláken a pár jednorázových rukavic jako osvětu. Vše doplní leták s důležitými informacemi. Video je k dispozici zde

27. 3. 2020

19.30 hodin: Dnes jednal krizový štáb

V pátek 27. 3. 2020 se sešel Krizový štáb ORP Český Krumlov a projednal:

Nákaza koronavirem v Sociálních službách SOVY o.p.s. - odlehčovací službě Za Soudem

 • Šest nakažených klientů, čtyři nakažení zaměstnanci; Krajská hygienická stanice dosud trasuje, jak se k postiženým nákaza dostala.
 • Jihočeský kraj doručil do odlehčovací služby ochranné prostředky pro personál (respirátory, roušky, ochranné obleky, ochranné brýle). Město dodalo jednorázové rukavice a dezinfekci).
 • V režimovém provozu zatím pracují tři zdravotní sestry přes den a dvě zdravotní sestry v noci. Odlehčovací služba v současné době pracuje s omezeným počtem zaměstnanců.
 • Klienti, u nichž byla prokázána nákaza, zůstávají v odlehčovací službě, je zajištěna jejich izolace a péče o ně, klienti jsou bez příznaků.

Nový případ nakažení koronavirem u zaměstnance pošty

 • Zaměstnanec hlavní pošty na Latránu byl pozitivně testován na koronavirus.

Nakažený lékař v nemocnici

 • Pozitivní na koronavirus je i lékař, který z Prahy dojížděl do Nemocnice Český Krumlov na gynekologicko-porodnické oddělení. 
 • Prostor, kde se lékař pohyboval, je zcela vydenzifikován.
 • Odběrové místo pro sběr vzorků na testování
 • Odběrové místo se z původní lokace na parkovišti pod autobusovým nádražím přesune do areálu nemocnice do prostoru, kde dřív bývala lékárna.
 • Zprovozněno by mělo být v průběhu příštího týdne.
 • Prioritně budou testováni lidé, kteří budou s doporučením od praktického lékaře, nebo Krajské hygienické stanice.
 • Testy bude vyhodnocovat Akademie věd v Českých Budějovicích.
 • O minulém víkendu nemocnice obdržela osobní ochranné prostředky (respirátory, roušky).
 • Je zajištěno, aby se jednotlivé směny v nemocnici nepotkávaly.

IZS

 • Policie ČR mimo svou běžnou činnost provádí i namátkové kontroly dodržování vládních předpisů.
 • Hasiči distribuují ochranné pomůcky zdravotníkům.
 • Městská policie Český Krumlov ve zvýšené míře aktuálně řeší rušení nočního klidu a porušování nařízení vlády.

26. 3. 2020

19.00 hodin: Šest nakažených klientů z odlehčovací služby má lehký průběh onemocnění

Na základě potvrzeného výskytu nákazy koronavirem v pečovatelském domě Za Soudem absolvovala dnes ředitelka společnosti Sociální služby SOVY, o.p.s. Ivana Ambrusová spolu se starostou města jednání s Okresní hygienickou stanicí Český Krumlov ve věci přijetí opatření a následného postupu v souvislosti s potvrzeným výskytem nákazy.

V odlehčovací službě, kterou provozuje městská obecně prospěšná společnost Sociální služby SOVY, pobývá v současné době 18 klientů. Pozitivně testováno na koronavir je šest klientů, z nichž dva infikovaní ve věku kolem 90 let jsou aktuálně hospitalizovaní v Nemocnici České Budějovice. Jsou však zcela bez příznaků onemocnění, zřejmě budou v brzké době z nemocnice propuštěni do domácí karantény. Další čtyři pozitivně testovaní klienti ve věku od 70 do 90 let zůstávají v objektu Za Soudem. Vzorky dalších 12 klientů vyšly negativně. Čtyři infikovaní zaměstnanci byli v práci naposledy 17. března.

Kvůli nemocným zaměstnancům se pečovatelská služba potýká s nedostatkem personálu. Vzhledem k nízkému počtu zaměstnanců není možné zabezpečit chod odlehčovací služby pro všechny klienty v režimovém provozu (režimový provoz obnáší zabezpečení chodu zařízení podle pokynů hygienické stanice v návaznosti na opatření proti rozšíření nákazy mezi další neinfikované klienty).

Z tohoto důvodu přistoupilo vedení odlehčovací služby k opatření umístit neinfikované klienty zpět do domácí péče. Tímto opatřením by měl být zajištěn požadovaný režimový chod odlehčovací služby pro klienty, kterým byla nákaza prokázána, a zůstávají v péči odlehčovací služby.

„Zajistíme tím izolaci zdravých klientů od možné nákazy. Po odvozu do domácí péče bude u nich ještě proveden kontrolní odběr vzorků," uvádí ředitelka Sociálních služeb SOVY Ivana Ambrusová.

Zajištění provozu pečovatelské služby se bude řídit instrukcemi hygieniků. K nemocným pacientům si budou sestry brát ochranný oblek a další osobní ochranné prostředky, budovy bude personál pravidelně dezinfikovat, aby eliminoval další šíření nákazy. Zaměstnanci byli poučeni o správném používání ochranných pomůcek a jejich následné likvidaci.

Během dnešního dne obdrželo město požadovanou dezinfekci od Jihočeského kraje, další ochranné prostředky vedení města zajišťuje.

Během zítřka zasedne Krizový štáb ORP Český Krumlov, kde se mimo jiné bude řešit otázka dalšího postupu při zajišťování péče v odlehčovací službě.

K opětovnému testování nakažených pacientů přistoupí hygienická stanice za dva týdny.

Pozn: Včera jsme uvedli mylnou informaci o počtu nakažených, nesprávně jsme uvedli sedm nakažených klientů a tři zaměstnance. Za chybu se omlouváme.

13.30 hodin: Nemocnice Český Krumlov potvrzuje nákazu jednoho z lékařů

V Českokrumlovské nemocnici byl pozitivně testován jeden z lékařů porodnického oddělení, další je z bezpečnostních důvodů v karanténě, stejně jako sedm zdravotních sester. Provoz porodnice přes tuto skutečnost není přerušen.

10.30 hodin: Městský rozhlas dne 26. 3. 2020 v 10:30, 12:30, 15:30 a 18:30 odvysílá hlášení následujícího znění:

Vážení občané,
v domově pro seniory Za Soudem došlo u několika klientů a členů personálu k nákaze koronavirem. Postupujeme dle instrukcí hygienické stanice, nakažení jsou izolováni od okolí a je o ně postaráno. Jakmile budeme mít k dispozici další informace, uveřejníme je na webových stránkách a Facebooku města.

Rovněž vás upozorňujeme, že nově je možné se na veřejnosti pohybovat nejvýše ve dvou lidech současně, výjimku mají členové jedné domácnosti či osoby při výkonu povolání.

Prosíme vás, abyste veškerá, byť nepříjemná, omezující opatření respektovali, své domovy s výjimkou nejnutnějších příležitostí neopouštěli, a pomohli tak zabránit šíření této nemoci. V těchto náročných časech vám přejeme hodně sil a zdraví. Děkujeme vám.

8.30 hodin: Město Český Krumlov chystá obyvatelům balíčky, přikoupí další tři tisíce roušek s filtrem

Balíček s rouškami a rukavicemi dostane od města do poštovní schránky každý obyvatel Českého Krumlova.

Rada města Český Krumlov v neděli rozhodla o koupi deseti tisíc profesionálně vyrobených textilních roušek a ve středu 25. 3. schválila přikoupení dalších tří tisíc. Do balíčku, který chystá distribuovat obyvatelům, tak vloží jednu průmyslově vyrobenou roušku s filtrem a jednu roušku z domácích dílen.

„Původně jsme se domnívali, že všechny obyvatele nedokážeme zásobit rouškami z domácí produkce, proto jsme objednali deset tisíc průmyslově vyrobených. Šikovné švadlenky však šijí neuvěřitelným tempem, nakonec zvládnou ušít pro všech třináct tisíc obyvatel. Proto jsme se rozhodli, že obyvatelům dodáme jednu profi s filtrem a jednu domácí roušku," uvádí starosta Dalibor Carda.

Za objednaných třináct tisíc průmyslově vyrobených roušek město zaplatí 630 tisíc korun. Domácí roušky dosud město distribuovalo do nemocnice, hasičům, policii, supermarketům a dalším otevřeným provozům.

V nejbližších dnech bude město balíčky kompletovat. Kromě roušek a návodu, jak o ně správně pečovat, do nich přibalí i jednorázové rukavice.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: