aktualizováno 23. 3. 2020

Úplné uzavření Městského úřadu Český Krumlov pro veřejnost

aktualizováno 30. 3. 2020

Městský úřad Český Krumlov je v důsledku aktuální situace a v souladu s rozhodnutím rady města pro veřejnost uzavřen, nicméně zůstává omezeným způsobem v provozu. Na zaměstnance úřadu se můžete obracet e-mailem, telefonicky, datovými zprávami či běžnou poštouV odůvodněných případech je možné vyřídit i záležitost, která se neobejde bez osobní návštěvy na úřadě, ovšem pouze po předchozí domluvě s příslušným zaměstnancem. Zaměstnanci se snaží klientům v maximální míře vycházet vstříc.

Jedinou otevřenou agendou je podatelna, která je k dispozici veřejnosti:

  • v pondělí od 9.00 do 10.00 hodin 
  • ve středu od 15.00 do 16.00 hodin.

K uzavření úřadu přistoupila rada města po dohodě s tajemníkem městského úřadu poté, co vyhodnotila první týden fungování úřadu v omezeném režimu (16. 3 - 20. 3.) a na základě stanoviska Ministerstva vnitra ze dne 20. 3. 2020, které uvádí, že k prokazování totožnosti občanským průkazem, cestovním pasem a řidičským průkazem lze po dobu trvání nouzového stavu používat doklady i po skončení jejich platnosti.

S ohledem na tuto skutečnost i nízký zájem veřejnosti u některých agend tedy již není důvod nadále tyto činnosti vykonávat. Vládním usnesením je uloženo orgánům veřejné moci zejména chránit zdraví veřejnosti i občanů a nevykonávat agendy, které nejsou bezpodmínečně nezbytné k zajištění chodu státu.

V této souvislosti připomínáme, že nouzový stav může být v řadě případů důvodem pro prominutí zmeškání úkonu (§ 41 správního řádu), např. když nestihnete podat včas odvolání proti rozhodnutí. Po ukončení doby trvání nouzového stavu začne běžet lhůta 15 dnů pro požádání o prominutí zmeškání úkonu účastníka, zároveň s touto žádostí musí být ovšem proveden i samotný zmeškaný úkon. Všechny žádosti budou posuzovány individuálně.

Děkujeme za pochopení.

Telefonické kontakty na jednotlivé odbory městského úřadu v době nouzového stavu

Podatelna: +420 380 766 111, +420 380 766 210

Odbor dopravy a silničního hospodářství: +420 380 766 500, +420 608 342 197

Odbor stavební úřad: +420 380 766 800, +420 380 766 801, +420 602 508 786

Odbor úřad územního plánování: +420 380 766 704, +420 380 766 703, +420 380 766 702, +420 380 766 719

Odbor školství, sportu a péče o dítě: +420 380 766 420, +420 380 766 414 (školství), +420 608 737 664 (školství), +420 380 766 419 (OSPOD), +420 778 703 668

Odbor životního prostředí a zemědělství: +420 380 766 550, +420 602 703 908, +420 380 766 556, +420 380 766 559, +420 380 766 558, +420 380 766 554

Odbor obecní živnostenský úřad: +420 380 766 900, +420 380 766 901

Odbor financí: +420 380 766 250, +420 777 772 387, +420 380 766 254 (účtárna), +420 380 766 255 (pokladna)

Odbor kancelář tajemníka: +420 380 766 306

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví: +420 724 266 228

Odbor správy majetku a investic: +420 380 766 700

Odbor památkové péče: +420 380 766 714, +420 380 766 708, +420 380 766 715

Odbor vnitřních věcí: +420 380 766 200, +420 380 766 310 (matrika), +420 380 766 206 (občanské průkazy a pasy)

Oddělení kancelář starosty: +420 380 766 301.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: