aktualizováno 18. 9. 2018

Město realizovalo projekty za téměř 800 milionů korun

aktualizováno 30. 8. 2018

S koncem volebního období 2015-2018 přichází čas na rekapitulaci investičních akcí, které se podařilo realizovat. Město Český Krumlov investovalo do několika desítek investičních akcí a velkých oprav částku ve výši 794,56 mil. Kč, ze které 360 mil. Kč činily dotace.

Největší objem finančních prostředků šel do infrastrukturních projektů, celkem 352,1 mil. Kč, z toho do obnovy vodohospodářského majetku 57,5 mil. Kč, do dopravní infrastruktury 115,1 mil. Kč, do komunikací 69,7 mil. Kč, opěrných zdí a sanace skal 11 mil. Kč, veřejného osvětlení 17,9 mil. Kč. Byla zahájena výměna oken a oprava fasády na budově městského úřadu v Kaplické ulici za 34,3 mil. Kč, která bude spolufinancována s dotací. Celkem v oblasti občanské vybavenosti a bytové výstavby bylo proinvestováno 76,1 mil Kč.

Finančně nejnáročnější akcí byla revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově, která byla dokončena v roce 2016 a finančně byla podpořena dotací ve výši 318 mil. Kč.
Díky dotacím z evropských fondů byly realizovány i další velké investice jako například digitální povodňový plán a varovný systém, revitalizace Jelení zahrady, snížení energetické náročnosti na základních školách Za Nádražím a na Plešivci. Vůbec investiční výdaje do objektů základních a mateřských škol byly jedny z největších a činily 100 mil. Kč.

Celkový objem dotací poskytnutých v letech 2015-2018 činí 365,22 mil. Kč.

Investovalo se i do odpadového hospodářství, kdy se podařilo zajistit rozšíření skládky za 7,7 mil. Kč, rozšířit systém sběru tříděného odpadu za 2,5 mil. Kč a vybudovat první podzemní kontejnery za 5,2 mil. Kč. Na revitalizaci městské zeleně a do odpočinkových ploch město uvolnilo prostředky ve výši 7,6 mil. Kč.¨

Finance ve výši necelých 9 mil. Kč byly určeny na realizaci a provoz rekreační zóny Horní Brána. Na rozvoj sportovní infrastruktury bylo schváleno celkem 23,5 mil. Kč.
V neposlední řadě by měl letos Českokrumlovský rozvojový fond dokončit vítanou přestavbu autobusového nádraží s nákladem 82 mil. Kč, kdy významnou část nákladů ve výši 42 mil. Kč pokryje dotace z evropských fondů.

Podrobný přehled investičních akcí najdete zde.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: