aktualizováno 2. 12. 2010

Program jednání Rady města Český Krumlov 6. prosince 2010

aktualizováno 02.12.2010

Program neveřejného jednání

1.  Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích
2.  Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z odpadu
3.  Rozpočtová opatření č. 118 - 127
4.  Obecně závazná vyhláška Požární řád města Český Krumlov
5.  Veřejnoprávní smlouva k projednávání přestupků
6.  Volba přísedících Okresního soudu v Českém Krumlově na období 2011-2014
7.  Svatováclavské slavnosti 2010 - vyúčtování akce
8.  Městská knihovna v Českém Krumlově - žádost o použití rezervního fondu, odměna ředitelce za rok 2010
9.  Rámcová smlouva o spolupráci s Českou centrálou cestovního ruchu pro rok 2011 - 2013 včetně přílohy pro rok 2011
10. Zpravodaj města Český Krumlov - grafická úprava, tisk a distribuce Kulturní kalendář - sběr dat, grafický návrh, tisk a distribuce - výsledek výběrového řízení 
11. Změna č.1 ÚPO města Český Krumlov Dodatek smlouvy o dílo na zpracování ÚPD
12. Program podpory sociálních služeb - komunitní plán pro rok 2011
13. 2. komunitní plán sociálních služeb - aktualizace pro rok 2011
14. Smlouva o zajištění vybírání poplatků v oblastech placeného stání na místních komunikacích 
15. Smlouva s ČKRF o nájmu pozemku v Hradební ulici
16. Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov pro rok 2011
17. Program podpory sportu ve městě Český Krumlov pro rok 2011
18. Program podpory ekologické výchovy ve městě Český Krumlov pro rok 2011
19. Odvolání a jmenování člena školské rady Základní školy Český Krumlov, Plešivec 249 za zřizovatele 
20. Bytové náhrady 
21. Žádost o revokaci usn. RM 
22. Žádost o revokaci usn. RM 
23. Prodej části p. p. č. 1654 a části p. p. č. 571/2 vše v k.ú. Č.Krumlov - Marie Smolenová 
24. Prodej části p.p.č. 1315/1 a st. p. č. 3998 v k.ú. Č.Krumlov - Reitingerovi, Bajramovič 
25. Prodej části poz. parc. č. 348/2 v k. ú. Český Krumlov - manž. Mičudovi
26. Prodej části p.p.č.1302 v k .ú. Č.Krumlov - manž. Pechovi
27. Prodej pozemků p. p. č. 1063/44, 1063/45, 1063/46, 1063/49 a 1063/50 v k.ú. Č.Krumlov - nájezdy k RD v ul. Konvalinková 
28. Prodej p. p. č. 324/19 v k.ú. Č. Krumlov - zázemí k BD čp. 335 - 338 Nové Domovy
29. Pro-sport ČK o.p.s. - žádost o schválení podnájemního vztahu - bistro v budově bazénu, posilovna Mír
30. OS ODS Český Krumlov - žádost o snížení nájemného a žádost o schválení podnájemního vztahu
31. Klášter - kotelna
32. Statut a jednací řád komisí rady města, Postup při návrhu nominací na členy komisí rady - nominační list 

 

Související odkazy

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: