aktualizováno 15. 4. 2011

Mapa nájemného

aktualizováno 15.04.2011

Vážení nájemci a pronajímatelé bytů, Institut regionálních informací, s.r.o. (dále IRI) zpracovává pro Ministerstvo pro místní rozvoj (dále MMR) Mapu nájemného. K tomu je nutné shromáždit a statisticky vyhodnotit dostupné údaje o výši skutečně sjednaného nájemného v nájemních smlouvách za období od 1. 3. 2009 doposud.

Prosíme Vás tímto o spolupráci při sběru údajů pro zpracování mapy nájemného. Dotazníky pro pronajímatele i nájemníky a pokyny pro jejich vyplnění a odeslání budou zveřejněny na internetových stránkách: www.mmr.cz/mapanajemneho.

Případné dotazy Vám zodpoví koordinátorka pro sběr dat IRI: Ing. Hana Palbuchtová, na tel. čísle +420542212597 nebo +420542523213 (PO - PÁ 9 - 16 hodin).

Děkujeme za spolupráci.

Ke stažení

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov