aktualizováno 26. 5. 2010

Oznámení o výběrovém řízení

aktualizováno 20. května 2010

Město Český Krumlov na základě usnesení rady města  č. 254/11/2010 ze dne 17. 5. 2010 vyhlašuje výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru o výměře 9 m2 (bývalá prodejna „Pekařství Špičák" na autobusové zastávce Špičák) a nebytového prostoru o výměře cca 2,4 m2 (zázemí prodejny) v budově bez č.p. a č.e. na st.p.č. 3033 v k.ú. a obci Český Krumlov na dobu neurčitou. Prostory jsou kolaudovány jako prodejna pekařských výrobků.

Kritéria výběrového řízení

  • podnikatelský záměr, předmět podnikání
  • výše nabízeného ročního nájemného bez DPH stím, že plátcům DPH bude knájemnému účtována DPH vzákonem stanovené výši

Další podmínky

  • uchazeč předloží výpis z OR, nebo živnostenské oprávnění a reference, plátci DPH dále předloží údaje o registraci plátcem DPH
  • uchazeč předloží prohlášení, že nemá vůči městu Český Krumlov žádné závazky polhůtě splatnosti
  • nutné úpravy předmětu nájmu či případnou změnu užívání provede nájemce na své náklady
  • nájemce bude mimo nájemné dále hradit náklady na služby spojené sužíváním nebytových prostor (elektřina, vodné, vyvážení jímky, odpad)

Písemné nabídky v zalepené obálce zřetelně označené „Výběrové řízení - NP Špičák - nerozlepovat" zasílejte na adresu: Městský úřad, odbor správy majetku a investic, Kaplická 439, 381 01  Český Krumlov, nebo odevzdejte v podatelně MěÚ v budově Kaplická 439,  nejpozději do  15.6.2010 do 12.00 hodin.

Město Český Krumlov si vyhrazuje právo nevybrat žádného zájemce, případně výběrové řízení bez udání důvodů zrušit.

Na koho se obrátit?

Bližší informace  podá  odbor správy  majetku a investic  MěÚ Český Krumlov, Kaplická 439, 1. patro, č. dveří  V121,  tel. 380 766 604,  380 766 600.

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Ivana Velíšková
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: referent správy majetku
E-mail: ivana.veliskova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 604

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Na úřední desce vyvěšeno: 20. 5. 2010

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: