aktualizováno 9. 1. 2017

Český Krumlov hostil konferenci Sdílená péče o seniory v Jihočeském kraji

aktualizováno 2. 12. 2016


V listopadu se v Českém Krumlově uskutečnilo pracovní setkání výboru České asociace pečovatelské služby (dále ČAPS). Tohoto jednání se zúčastnili zástupci krajských poboček ČAPS a pozvaní hosté z Ministerstva práce a sociálních věcí (dále MPSV). Celá akce byla finančně podpořena MPSV a ČAPS. Organizaci celé akce pak zajistily Domy s pečovatelskou službou v Českém Krumlově.

V rámci setkání proběhla konference na téma "Sdílená péče o seniory v Jihočeském kraji" za účasti i dalších pozvaných hostů. V úvodu konference se svým příspěvkem vystoupila náměstkyně ministryně MPSV Zuzana Jentschke Stöcklová, zástupce Jihočeského kraje a starosta města Český Krumlov. V další části byli účastníci seznámeni se změnami chystanými v novele zákona o sociálních službách a dalšími aktualitami z pohledu MPSV. Druhá část konference patřila zástupcům vybraných poskytovatelů sociálních služeb působících v Jihočeském kraji a dalším subjektům, které v této oblasti úzce spolupracují. Společným tématem jednotlivých příspěvků byla sdílená péče o klienta z pohledu poskytovatelů sociálních služeb, konkrétně pak i pomáhajícího personálu. V rámci celého pracovního setkání byla také věnována pozornost dalším zainteresovaným a jejich vzájemná spolupráci a to jak rodiny, tak i dalších a dotčených institucí.

Fotogalerie

 

 

 

 

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov