aktualizováno 24. 1. 2013

Prezentace výsledků výzkumu v oblasti veřejných kulturních služeb

Aktualizováno 24. leden 2013

Vážení občané,

srdečně Vás zveme na veřejnou prezentaci výsledků projektu „Vytvoření a ověření systému evaluace veřejných kulturních služeb", která se bude konat 14. 2. 2013 od 16.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Český Krumlov v Kaplické ulici.

Nositelem projektu je Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Projekt je podpořen Ministerstvem kultury ČR v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI), pro jehož realizaci byl vybrán Český Krumlov spolu s dalšími dvěma městy. Město Český Krumlov na realizaci projektu spolupracuje.

Cílem projektu je provést ve městě specifický výzkum v oblasti kultury a na základě jeho výsledků navrhnout systém evaluace veřejných kulturních služeb. Tento systém by měl obsahovat nástroje a postupy pro zjišťování a vyhodnocování různých přínosů podpory kulturních aktivit pro rozvoj města. Hlavním přínosem projektu pro město by mělo být zvýšení efektivity podpory kulturních aktivit díky objektivnějšímu rozhodování o jejich podpoře a objektivnějšímu posuzování jejich přínosů. Projekt navazuje také na výzkum obyvatelstva města Český Krumlov prováděný katedrou kulturologie FF UK v letech 1992 - 2010.

V loňském roce proběhly v rámci projektu výzkumy obyvatel, školní mládeže a lidí působících aktivně v oblasti kultury. Na prezentaci se budete moci s výsledky těchto výzkumů i s dalšími poznatky seznámit a zúčastnit se diskuze, jež k nim proběhne.

Doufáme proto, že pokud se o kulturu v Českém Krumlově zajímáte, chcete se o ní dozvědět něco z jiného úhlu pohledu, než na který jste možná zvyklí, a rádi byste se vyjádřili k jejímu dalšímu vývoji, této příležitosti využijete.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: