aktualizováno 24. 1. 2013

Prezentace výsledků výzkumu v oblasti veřejných kulturních služeb

Aktualizováno 24. leden 2013

Vážení občané,

srdečně Vás zveme na veřejnou prezentaci výsledků projektu „Vytvoření a ověření systému evaluace veřejných kulturních služeb", která se bude konat 14. 2. 2013 od 16.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Český Krumlov v Kaplické ulici.

Nositelem projektu je Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Projekt je podpořen Ministerstvem kultury ČR v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI), pro jehož realizaci byl vybrán Český Krumlov spolu s dalšími dvěma městy. Město Český Krumlov na realizaci projektu spolupracuje.

Cílem projektu je provést ve městě specifický výzkum v oblasti kultury a na základě jeho výsledků navrhnout systém evaluace veřejných kulturních služeb. Tento systém by měl obsahovat nástroje a postupy pro zjišťování a vyhodnocování různých přínosů podpory kulturních aktivit pro rozvoj města. Hlavním přínosem projektu pro město by mělo být zvýšení efektivity podpory kulturních aktivit díky objektivnějšímu rozhodování o jejich podpoře a objektivnějšímu posuzování jejich přínosů. Projekt navazuje také na výzkum obyvatelstva města Český Krumlov prováděný katedrou kulturologie FF UK v letech 1992 - 2010.

V loňském roce proběhly v rámci projektu výzkumy obyvatel, školní mládeže a lidí působících aktivně v oblasti kultury. Na prezentaci se budete moci s výsledky těchto výzkumů i s dalšími poznatky seznámit a zúčastnit se diskuze, jež k nim proběhne.

Doufáme proto, že pokud se o kulturu v Českém Krumlově zajímáte, chcete se o ní dozvědět něco z jiného úhlu pohledu, než na který jste možná zvyklí, a rádi byste se vyjádřili k jejímu dalšímu vývoji, této příležitosti využijete.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov