aktualizováno 4. 9. 2019

Město se zaměří na kontroly vypouštění nevhodného odpadu do kanalizace

aktualizováno 4. 9. 2019

V poslední době došlo v Českém Krumlově opakovaně k problému v důsledku nesprávného užívání kanalizace. Na několika místech ve městě se kanalizace stala nepropustnou a vznikla havárie, která způsobila nejen její nefunkčnost, ale došlo i k úniku odpadní vody do řeky. Město proto nad rámec běžné údržby zajistilo mimořádné čištění kanalizace.

Na základě zkušeností, kdy domácnosti i komerční provozy vhazují do kanalizace naprosto nevhodný odpad, který ji zanáší a ucpává, se město Český Krumlov zaměří na důsledné kontroly technologických zařízení napojených na kanalizaci sloužících k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace.

„Častým problémem je, že domácnosti i restaurace vylévají do kanalizace tuky, oleje ze smažení, které spolu s dalším odpadem, jako jsou například vlhčené ubrousky a jiný nevhodný odpad, tvoří v kanalizaci nepropustnou zátku," uvádí starosta Dalibor Carda.

Kanalizace má kruhový profil, a pokud se zanese nevhodným odpadem, nemůže odpadní vody správně odvádět a ty pak vytékají kanalizačními přepady nebo šachtami, případně se mohou objevit přímo v nemovitosti, neboť nemají kvůli neprostupnosti kanalizace možnost odtéct.

„Producenti odpadních vod, kteří provozují kuchyni s přípravou 30 a více jídel denně, nebo jídelnu s ohřevem jídla s výdejem 60 a více jídel denně, jsou povinni předčišťovat odpadní vody z kuchyně v lapači tuků vhodné velikosti a účinnosti," uvádí Vlasta Horáková, vedoucí Odboru životního prostřední a zemědělství.

Vypouštění látek, které nejsou odpadními vodami, je porušením zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a lze za to uložit sankci do výše sto tisíc korun. Vodoprávní a stavební úřady se proto v následujících měsících intenzivněji zaměří na kontrolu restauračních provozů.

„Apelujeme na veřejnost a důrazně doporučujeme, aby nakládala s odpadem odpovědně a správně," dodává starosta.

Tuky z domácností a kuchyní se po vychlazení slévají např. do PET lahví a odevzdávají do odpadových nádob (zelené popelnice s příslušnou etiketou), příp. ve sběrném dvoře (v případě motorových olejů). Jen tak může být následně zajištěna jejich odborná likvidace.

Všechno má svůj řád, i kanalizace

Do kanalizační sítě je odváděna odpadní voda z jednotlivých domácností, podnikatelských provozoven a dalších nemovitostí. Kanalizace je určena k odvádění odpadních vod, tj. vod znečištěných běžnou denní hygienou, užíváním toalety, úklidem, praním, mytím nádobí apod.

Přesné podmínky pro vypouštění odpadních vod určuje tzv. Kanalizační řád. Tyto podmínky jsou stanoveny na základě možností a schopností dané čistírny odpadních vod vodu vyčistit a plnit předepsané limity při vypouštění vyčištěných odpadních vod do recipientu - řeky Vltavy.

Do kanalizace nepatří a je zakázáno do ní vypouštět či odhazovat

  • Biologický odpad - zbytky jídel (přítomnost tohoto odpadu druhotně podporuje i rozšiřování živočišných škůdců - potkanů) a odpad z kuchyňských drtičů, který je již ve většině kanalizačních řádů výslovně zakázáno splachovat do kanalizace;
  • tuky - fritovací oleje, motorové oleje (které se v profilu kanalizace usazují a společně s dalším nežádoucím odpadem tvoří neprostupné zátky);
  • veškeré hygienické potřeby (vlhčené ubrousky, pleny, hygienické tyčinky, dámské hygienické potřeby apod.);
  • chemikálie a další nebezpečné látky;
  • léky.

Čištění kanalizace zajišťuje pro město společnost ČEVAK a.s. Roční náklady na čištění se pohybují cca jednoho a půl až dvou milionů korun. Mimořádné čištění, které proběhlo o prázdninách, stálo tři sta tisíc korun.

Odpad z kanalizace

Odpad pocházející z kanalizační sítě, který obsahoval tuky, vlhčené ubrousky, biologický odpad, ale i drátěnku na nádobí, utěrku a ponožku.

Kontakt

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Ing. Vlasta Horáková
Odbor / oddělení: OZP
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: vlasta.horakova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 550

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Související odkazy

Systém odpadového hospodářství města

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: