aktualizováno 10. 9. 2019

Uzavírka komunikace do Nových Dobrkovic

aktualizováno 9. 10. 2019

Od 11. září do 30. listopadu 2019 (původní termín do 10. 10. byl na žádost stavebníka prodloužen) bude uzavřena komunikace evid. č. 24 c vedoucí do Nových Dobrkovic. Důvodem je montáž mostní lávky přes Polečnici v rámci cyklostezky Chvalšinská - autobusová zastávka Špičák. Průchod chodců omezen nebude.

Uzavírka Nové Dobrkovice

Rozhodnutí povolení zvláštního užívání a uzavírky komunikace s dopravně inženýrským opatřením je k dispozici zde.

Trasu cyklostezky, popis jednotlivých úseků a další informace naleznete v mapové aplikaci na https://arcg.is/1TP4je.

Kontakt

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Jirovec Karel
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: technik investic
E-mail: karel.jirovec@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 710
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov