aktualizováno 4. 10. 2019

Obnova a restaurování kamenné kašny u kostela sv. Víta

aktualizováno 1. 10. 2019

Logo MKČR

Tento projekt je podpořen z rozpočtu Ministerstva kultury ČR.

O projektu

Název projektu: Obnova a restaurování kamenné kašny u kostela sv. Víta
Poskytovatel podpory: Ministerstvo kultury ČR / Programu Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
Investor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: Vnitřní Město, Český Krumlov
Termín realizace projektu: 2017
Celkové výdaje projektu: 162 596 Kč
z toho dotace: 162 000 Kč na jeden kalendářní rok

Popis projektu

Předmětem obnovy je dílčí rozebrání podkladových desek, jejich sesazení a doplnění chybějících částí směrem ke schodišťové opěrné zdi. Obnova výbavy trubního přívodu vody s osazením uzavíracích ventilů. Revize, event. výměna odpadu po předchozím prověření jeho funkčního spojení do kanalizace. Repase dřevěných chrličů, popřípadě náhrada za nové. Variantně možné osazení nových mosazných chrličů. Repase dvířek, osazení visacího zámku. Očištění, vyrovnání a ukotvení kovaných prutů, buď částečně u poškozených, popřípadě v celém rozsahu a znovu přetmelení. Odebrání destruovaných částí zděného zastřešení, vyčištění, dozdění z ostře pálených cihel a omítnutí hydraulickou maltou vč. vytažení profilu krajových přesahů. Celkové plošné očištění kamene na místě, odstranění nesoudržných tmelů popřípadě příliš tvrdých tmelů formou přesekání spár a aplikace nových tmelů nepropustného charakteru. Dotmelení a utěsnění styku tělesa s oběma zdmi, například trvale pružným tmelem. Dotmelení trnu a usazení vrcholové šišky po jejím předchozím očištění a konzervaci. Provedení konzervačního napuštění očištěného, přetmeleného a retušemi upraveného povrchu. Finální hydrofobizace. Osazení informační tabulky pitná - nepitná voda.

Kontakt

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Mgr.  Tereza Vondroušová
Odbor / oddělení: oSŘR
Funkce: referent - dotační projekty a kontrola veřejných zakázek
E-mail: tereza.vondrousova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 705

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: