aktualizováno 20. 3. 2012

Harmonogram prací na lávce u mostu Na Plášti se bude odvíjet od stanoviska poskytovatele dotace na tuto rekonstrukci

aktualizováno 20.03.2012

Zástupci společnosti SDS EXMOST spol. s r. o. (zhotovitel rekonstrukce) získali na základě jednání se státním podnikem Povodí Vltavy potřebná stanoviska k použití nového technického řešení, jež umožňuje zahájení prací na rekonstrukci lávky u mostu Na Plášti ihned po snížení současného vysokého průtoku vody ve Vltavě (cca 40 m3/s). Zvýšený průtok potrvá asi do konce měsíce března, kdy se bude upouštět vodní nádrž Lipno II. Město Český Krumlov (investor rekonstrukce) musí v souvislosti s navrhovanou změnou podat na ROP NUTS II Jihozápad (poskytovatel dotace) žádost o změnu projektu. Teprve po získání oficiálního stanoviska poskytovatele dotace bude možné určit další postup, tzn. stanovit přesný termín zahájení rekonstrukce a upřesnit harmonogram prací. I poté však budou práce na rekonstrukci lávky závislé na stavu vody v řece. V následujícím období se očekává tání sněhu ve vyšších polohách Šumavy, což může mít vliv na stav vody v řece a tím i na průběh prací. O dalším průběhu rekonstrukce bude veřejnost informována.

Práce na rekonstrukci jezu Jelení lávka, jejímž investorem je státní podnik Povodí Vltavy, probíhají díky provedeným opatřením a současnému nedeštivému počasí bez výraznějšího omezení. Od zahájení rekonstrukce dne 18. ledna byla nejprve vytvořena přístupová panelová komunikace, byl navozen násyp umožňující sjezd do koryta řeky a od poloviny února byla zbourána kamenná opěra jezu a bylo zbudováno zařízení staveniště. V současné době probíhají přípravy na vybudování jímky potřebné pro výstavbu propusti a dle průtokové situace se neustále zpevňuje násyp. Průchod pod mostem Na Plášti je s omezením umožněn. Uzavřena je částečně pouze panelová cesta podél toku Polečnice. Chodci mohou využít trasu přes parkoviště v Jelení zahradě. První etapa prací na rekonstrukci jezu na řece Vltavě potrvá asi do konce června 2012. Po dokončení této etapy bude s určitými omezeními pro vodáky sjízdná nově vybudovaná propusť při levém břehu řeky.

Rekonstrukce lávky přes náhon u mlýna v Široké ulici byla zahájena v prosinci 2011. V současné době je v místě lávky osazeno provizorní přemostění, jež umožňuje přístup na Ostrov. Při odstraňování staré konstrukce lávky však byly zjištěny závažné nedostatky ve stavu obou mostních opěr. Ukázalo se jako nezbytné provést v průběhu rekonstrukce dodatečné práce na zabezpečení spodní stavby lávky. I v tomto případě bude město Český Krumlov podávat žádost na změnu projektu na ROP NUTS II Jihozápad s tím, že po získání definitivního stanoviska poskytovatele dotace bude určen další postup. V souvislosti s uvažovanou opravou mostních opěr se prodlouží doba uzavření provizorní lávky u mlýna v Široké ulici, a to jak pro dopravu, tak pro pěší. Náhradní trasa povede ulicemi Dlouhá, Radniční, kolem Hotelu Dvořák přes lávku pro pěší do ulice Na Ostrově a naopak. Přesný harmonogram prací a termín uzavírky je zatím v jednání.

Veškeré práce jsou úzce koordinovány tak, aby omezení v dané lokalitě byla co nejmenší a trvala pouze po nezbytně nutnou dobu.

Aktuální informace o průběhu rekonstrukce jezu na řece Vltavě a lávek v Široké ulici a u mostu Na Plášti naleznete na www.ckrumlov.cz/vltava nebo www.ckrumlov.cz/lavky.

Na rekonstrukci lávky přes náhon u mlýna v Široké ulici a lávky přes Vltavu u mostu Na Plášti získalo město Český Krumlov finanční prostředky ve výši 85 % celkových uznatelných nákladů na základě podané žádosti do 13. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, který je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF).

Projekt Odstranění bodových závad na místní komunikaci spojující silnici I/39 s centrem města Český Krumlov je spolufinancován Evropskou unií.

Regionální operační program Jihozápad - logo ROP
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.5.00/13.02435

Další informace o městě Český Krumlov či o aktivitách Městského úřadu Český Krumlov sledujte na webových stránkách www.ckrumlov.cz/obcan

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: